سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱

اخبار - محتوای مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

تهدیدهای پیش روی تحصیل بدون مدرسه
۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۹:۴۲
ماهنامه رشد مدرسه زندگی در جدیدترین شماره‌ خود، مقاله‌ای را به موضوع تهدیدهای پیش روی تحصیل بدون مدرسه اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
خداشناسی در آینه المیزان
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی در مقاله‌ای به موضوع معرفت خدا و صفات او در اندیشه علامه طباطبایی پرداخته است
[ تعداد بازدید : ۲۹ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
نوجوانان از دانش فراری‌اند؟!
۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
ماهنامه رشد آموزش خانواده در مقاله‌ای به ویژگی‌های دوره نوجوانی و سپس راهکارهایی برای با انگیزه ساختن درس خواندن در این مقطع سنی پرداخته است
[ تعداد بازدید : ۸۲ ]
مدرسه کارآمد
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۹:۰۹
مدرسه کارآمد مدرسه‌ای است که رویداد اصلی و محوری درستی برای آن تعریف شده باشد. همچنین معماری و محیط کالبدی مدرسه از این رویداد حمایت و در تحقق آن تسهیل ایجاد کند
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
۲۵ نکته در عملکرد متفاوت معلمان موفق
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
ویژگی‌های معلمان موفق موضوعی است که ماهنامه رشد معلم در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به آن اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۱۹۸ ]
منبع: ماهنامه رشد معلم، شماره ۸ (پی‌درپی ۳۲۲)، اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش فعالیت‌های آزمایشگاهی به شیوه حل مسئله
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
فعالیت‌های آزمایشگاهی باعث عمیق‌تر شدن درک و آگاهی و دستیابی به هدف‌های مهارتی و نگرشی در فراگیران می‌شود. فصلنامه رشد آموزش شیمی یکی از مقالات خود را به این موضوع اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۱۵۰ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش شیمی، شماره ۱۲۵، بهار ۱۳۹۸
تأثیر باورهای فراشناختی و خودکارآمدی بر شادکامی دانش‌آموزان
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۰۸
فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه در مقاله‌ای پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با شادکامی دانش‌آموزان پرداخته است
[ تعداد بازدید : ۱۵۰ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره ۵۲، بهار ۱۳۹۸
شیوه زبان مادری
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
روش سوزوکی در آموزش موسیقی به کودکان با استفاده از رویکرد زبان مادری، موضوعی است که فصلنامه رشد آموزش پیش‌دبستانی در مقاله‌ای به آن پرداخته است
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش پیش‌دبستانی، شماره ۳۹، بهار ۱۳۹۸
میراثی زوال‌ناپذیر از شیمی‌دانان برای شیمی‌دانان
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
فصلنامه رشد آموزش شیمی یکی از مقالات خود را به تاریخ جدول تناوبی اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۱۴۰ ]
فصلنامه رشد آموزش شیمی، شماره ۱۲۵، بهار ۱۳۹۸
کتابخانه‌ها در تمدن‌های باستان
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۱۱
فرهنگ کتاب و کتابداری در جهان باستان موضوعی است که فصلنامه رشد آموزش تاریخ یکی از مقالات جدیدترین شماره خود را به آن اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۱۵۰ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش تاریخ، شماره ۷۱، بهار ۹۸