اخبار - مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

جشنواره عکس رشد روی ریل مشارکت
۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵
[ تعداد بازدید : ۵۲۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
مجلات رشد ضامت طراوت و پویایی تعلیم و تربیت فرزندان ایران
۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳
[ تعداد بازدید : ۳۳ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
نشست مجازی با نمایندگان توزیع مجلات رشد استان اصفهان
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
[ تعداد بازدید : ۱۲۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
نشست شورای سردبیری نشریات رشد دانش‌آموزی
۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۰۰
مدیرمسئول مجلات رشد: نیازسنجی مخاطبان از مهم‌ترین ضروریات انتشار نشریات رشد است. توجه به سند تحول ملی و وفاداربودن به آن از موارد مد نظر همه همکاران و سردبیران نشریات محسوب می‌شود. امیدوارم آنقدر مطالب نشریات رشد عالمانه و حساب شده باشند که بتوان آن‌ها را بازنشر کرد. امیدوارم مطالب مجلات رشد به مرحله‌ای برسند که به زبان‌های دیگر ترجمه شوند.
[ تعداد بازدید : ۷۹ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش علوم اجتماعی پاییز ۹۹ منتشر شد
۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش علوم اجتماعی شماره ۸۳ (دوره بیست‌وسوم، پاییز ۱۳۹۹) در ۴۸ صفحه برای معلمان، دانشجو معلمان، دبیران علوم اجتماعی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۱۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش زبان‌های خارجی پاییز ۹۸ منتشر شد
۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زبان‌های خارجی شماره ۱۳۱ (دوره سی و پنجم، پاییز ۱۳۹۹) در ۴۸ صفحه برای معلمان، دانشجو معلمان، دبیران زبان‌‌های خارجی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
​رشد آموزش تربیت بدنی پاییز ۹۹ منتشر شد
۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۵۱
هفتاد و یکمین شماره رشد آموزش تربیت بدنی (دوره بیست و یکم، پاییز ۱۳۹۹) ویژه معلمان، دانشجو معلمان، دبیران تربیت بدنی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۱۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد آموزش شیمی پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد
۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶
یکصد و بیست و نهمین شماره​ فصلنامه رشد آموزش شیمی​ (دوره سی و چهارم، پاییز ۱۳۹۹) در ۴۸ صفحه برای معلمان، دانشجو معلمان، دبیران شیمی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۳۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
​رشد فناوری آموزشی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
[ تعداد بازدید : ۸۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
رشد نوآموز شماره نخست سال ۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳
نخستین شماره رشدنوآموز (دوره سی و هفتم، شماره پی در پی ۳۱۷، مهر سال ۱۳۹۹) در ۳۲ صفحه برای دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم ابتدایی منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۲۰۷ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی