سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹

اخبار - مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

تهدیدهای پیش روی تحصیل بدون مدرسه
۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۹:۴۲
ماهنامه رشد مدرسه زندگی در جدیدترین شماره‌ خود، مقاله‌ای را به موضوع تهدیدهای پیش روی تحصیل بدون مدرسه اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
خداشناسی در آینه المیزان
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی در مقاله‌ای به موضوع معرفت خدا و صفات او در اندیشه علامه طباطبایی پرداخته است
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
نوجوانان از دانش فراری‌اند؟!
۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
ماهنامه رشد آموزش خانواده در مقاله‌ای به ویژگی‌های دوره نوجوانی و سپس راهکارهایی برای با انگیزه ساختن درس خواندن در این مقطع سنی پرداخته است
[ تعداد بازدید : ۸۳ ]
مدرسه کارآمد
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۹:۰۹
مدرسه کارآمد مدرسه‌ای است که رویداد اصلی و محوری درستی برای آن تعریف شده باشد. همچنین معماری و محیط کالبدی مدرسه از این رویداد حمایت و در تحقق آن تسهیل ایجاد کند
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
شماره جدید رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی توزیع شد
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱۶۰ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
اولین شماره رشد آموزش خانواده منتشر شد
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
[ تعداد بازدید : ۲۵۷ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
انتشار شماره جدید رشد فناوری آموزشی
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
[ تعداد بازدید : ۳۲۱ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
رشد معلم مهر توزیع شد
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
[ تعداد بازدید : ۲۷۶ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
انتشار اولین شماره رشد مدرسه زندگی
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
[ تعداد بازدید : ۲۹۷ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
شماره جدید رشد آموزش ابتدایی منتشر شد
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
شماره جدید رشد آموزش ابتدایی سال تحصیلی جدید (شماره پی‌درپی ۱۸۲، مهرماه ۱۳۹۸) منتشر شد
[ تعداد بازدید : ۲۷۰ ]