چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۳:۵۲

اخبار - مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

مهارت‌های قابل انتقال در آموزش فنی‌وحرفه‌ای و تأثیر آ‌ن‌ها بر سیاست‌گذاری آموزشی
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
مهارت‌های قابل انتقال در آموزش فنی‌وحرفه‌ای و تأثیر آن‌ها بر سیاست‌گذاری آموزشی، عنوان مقاله‌ای است که با استفاده از اطلاعات گزارش‌های سیزده کشور انجام شده و قدم اول در مسیر جست‌وجوی مهارت‌های قابل انتقال در سیاست‌ها و اقدامات تلقی می‌شود.
[ تعداد بازدید : ۶ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۹۸
آموزش‌ و پرورش در ایران باستان
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰
آموزش‌ و پرورش از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی در همه جوامع است. فصلنامه رشد آموزش تاریخ در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به وضعیت این نهاد قدیمی در ایران باستان اختصاص داده‌ است.
[ تعداد بازدید : ۸ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش تاریخ، شماره ۷۲، پاییز ۱۳۹۸
تاریخچه دستورنویسی در جهان، زبان عربی و فارسی
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳
فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی در مقاله‌ای به بررسی و تبیین تاریخ دستور زبان فارسی در جهان، زبان عربی و فارسی پرداخته است.
[ تعداد بازدید : ۷ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره ۱۲۷، پاییز ۱۳۹۸
پاپیه ‌ماشه، هنری که باید از نو شناخت
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴
[ تعداد بازدید : ۷۳ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش هنر، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۹۸
زندگی حرفه‌ای مدیر
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
سفرنامه یادگیری مدیران بخشی از مطالب فصلنامه رشد مدیریت مدرسه است که طی آن تجارب زیسته مدیران مدارس ارائه می شود
[ تعداد بازدید : ۷۸ ]
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه، شماره ۱۲۲، پاییز ۱۳۹۸
نقش ارزشیابی در بهبود اثربخشی آموزش زبان
۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷
ارزشیابی زبان‌آموزان در کلاس زبان یکی از مسائل مهم در آموزش و یادگیری زبان خارجی است و موضوعی بسیار گسترده و پراهمیت در این حوزه به حساب می‌آید. فصلنامه رشد آموزش زبان‌های خارجی یکی از مقاله‌های جدیدترین شماره خود را به این موضوع اختصاص داده است
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
فصلنامه رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۸، پاییز ۱۳۹۸
باد سموم در ادبیات جغرافی
۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۹:۳۸
از میان انواع بادهای گرم، باد سموم بادی داغ، خشک و خفقان‌آور است که هنگام بهار و تابستان عمدتا ًدر صحرای آفریقا و خاورمیانه می‌وزد. فصلنامه رشد آموزش جغرافیا در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته است.
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره ۱۲۴ پاییز ۱۳۹۸
فارابی و طبقه‌بندی علوم
۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۸:۵۷
ابونصر فارابی معروف به معلم ثانی است که در حوزه‌هایی مانند فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم معلومات وسیعی داشته است. فصلنامه رشد آموزش ریاضی در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به فلسفه منطق و ریاضیات فارابی و تأثیرات او بر دانشمندان دیگر اختصاص داده است.
[ تعداد بازدید : ۱۴۴ ]
منبع: فصلنامه رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۳۳، پاییز ۱۳۹۸
رشد آموزش فیزیک ۱۲۴ منتشر شد
۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۱۲۵ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد
دومین شماره از رشد آموزش خانواده
۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۵۳ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد مجلات رشد