عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

 

1000

 

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید:

1. پیش از خرید، راهنمای خرید فایل PDF در پایین همین صفحه را مطالعه فرمایید. 

2. پس از پایان مراحل خرید، فایل PDF مجله در صفحه‌ پروفایل شما در بخش «فهرست سفارش‌ها (فروشگاه فایل)» برای شما فعال می‌شود.

 

پشتیبانی سایت: ۸۸490108-۰۲۱  (پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ـ ساعت 9 تا 12)

 

 

۲۳ خرداد ۱۴۰۳ بازدید: ۳۴

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۲۲۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۳۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ بازدید: ۲۹۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۶ آذر ۱۴۰۱ بازدید: ۳۵۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۰ تیر ۱۴۰۱ بازدید: ۵۱۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازدید: ۴۴۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۵ آبان ۱۴۰۰ بازدید: ۹۷۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۴ تیر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۷۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۲ بازدید: ۳۷۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۲ دی ۱۴۰۱ بازدید: ۳۲۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۵۱۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۰ تیر ۱۴۰۱ بازدید: ۶۰۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۱۹۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازدید: ۴۲

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۷ فروردین ۱۴۰۳ بازدید: ۱۱۹

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۰ شهریور ۱۴۰۲ بازدید: ۲۲۳

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۲ بازدید: ۲۷۷

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۶ آذر ۱۴۰۱ بازدید: ۳۷۳

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۴۸۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۵۷۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۳۰ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۱۳۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازدید: ۳۰

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۰ شهریور ۱۴۰۲ بازدید: ۲۲۵

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ بازدید: ۲۹۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مربیان پیش‌دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۵ اسفند ۱۴۰۱ بازدید: ۸۳۴

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مربیان پیش‌دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۵۵۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مربیان پیش‌دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۵۰۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مربیان پیش‌دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۳ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۶۰۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مربیان پیش‌دبستانی، والدین، مدرسان و دانشجویان [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۴ تیر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۶۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۲ بازدید: ۲۹۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳ بهمن ۱۴۰۱ بازدید: ۳۲۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۸ آبان ۱۴۰۱ بازدید: ۴۲۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۴ تیر ۱۴۰۱ بازدید: ۹۵۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۰ بهمن ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۶۹۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۷ فروردین ۱۴۰۳ بازدید: ۱۱۹

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۱ آذر ۱۴۰۲ بازدید: ۱۴۳

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۳۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۰ تیر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۹۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۶ اسفند ۱۴۰۱ بازدید: ۷۰۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۶ آذر ۱۴۰۱ بازدید: ۳۴۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۴۶۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۴۳۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۵ دی ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۱۵۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ بازدید: ۲۷

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۷ فروردین ۱۴۰۳ بازدید: ۱۳۴

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۱ آذر ۱۴۰۲ بازدید: ۱۸۱

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۰ شهریور ۱۴۰۲ بازدید: ۲۷۲

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۴ تیر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۵۴

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۴ دی ۱۴۰۱ بازدید: ۳۶۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۷۹۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۴ تیر ۱۴۰۱ بازدید: ۷۵۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۵ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۹۳۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۱ خرداد ۱۴۰۳ بازدید: ۲۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۱ خرداد ۱۴۰۳ بازدید: ۲۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۴ دی ۱۴۰۲ بازدید: ۱۴۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۱ آذر ۱۴۰۲ بازدید: ۱۲۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۲۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ بازدید: ۲۸۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۲ دی ۱۴۰۱ بازدید: ۳۵۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۸ اَمرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۵۵۴

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۳۳۳

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۳ تیر ۱۴۰۳ بازدید: ۸

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازدید: ۱۱۸

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۷ بهمن ۱۴۰۲ بازدید: ۱۲۸

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۴ مهر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۰۶

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۳۳۵

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ بازدید: ۳۹۹

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۸ آبان ۱۴۰۱ بازدید: ۶۵۹

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۴۷۲

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۵۶۴

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ بازدید: ۸۶۵

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۳ بازدید: ۲۹

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۱ آذر ۱۴۰۲ بازدید: ۱۳۰

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۱۵۱

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۲۷

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۰ فروردین ۱۴۰۲ بازدید: ۲۶۷

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۸ آذر ۱۴۰۱ بازدید: ۳۶۳

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۰ تیر ۱۴۰۱ بازدید: ۶۰۶

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ بازدید: ۵۳۴

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۰ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۳۲۴

نشریه‌ای برای خانواده‌ها با نگاهی ویژه به برنامه درسی مدارس [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌‌های رشد

 

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

• برای خرید فایل PDF مجلات تخصصی، ابتدا از بخش فروش فایل PDF مجلات، گروه «مجلات تخصصی علوم انسانی» یا گروه «مجلات تخصصی علوم پایه و فنی» را انتخاب کنید.

سپس از لیست مجلات، بر روی جلد مجله مورد نظرتان کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• در صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود بر روی «افزودن به سبد خرید» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• سبد خرید شما از عدد صفر به یک تغییر می‌کند.

• در ادامه بر روی «نهایی کردن خرید» یا «تسویه حساب» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد


راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• صفحه‌ای باز می‌شود که از شما «شماره موبایل» معتبر می‌خواهد.

• شماره خود را وارد کنید و بر روی گزینه «ورود» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• کد تأییدی برای شما پیامک می‌شود.

آن کد را در بخش مورد نظر وارد کنید و بر روی «ارسال» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

 

• در صورتی که قبلاً در سایت ثبت نام نکرده باشید، در این مرحله باید در سایت ثبت نام کنید.

• در صورتی که قبلاً ثبت نام کرده‌اید، صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود حاوی اطلاعات «سبد خرید» می‌باشد.

• در صورتی که سفارش مورد تأیید شما می‌باشد بر روی «ثبت سفارش» کلیک کنید و وارد «صفحه پرداخت» و سپس «عملیات بانکی» بشوید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

پس از پایان «عملیات بانکی» صفحه زیر برای شما نمایش داده می‌شود.

در این صفحه از طریق گزینه «بخش اعضای سایت دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» وارد پروفایل خود بشوید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

 

  بخش «فهرست سفارش‌ها (فروشگاه فایل)» را انتخاب کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

سپس روی گزینه «پرداخت» کلیک کنید تا از موجودی حساب شما در پروفایل کسر شود و فایل PDF برایتان فعال بشود.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

فایل PDF خریداری شده در بخش «فهرست فایل‌ها (فروشگاه فایل)» قابل مشاهده و دریافت است.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

موفق باشید!