نمایش شماره

رشد آموزش علوم اجتماعی
شماره ۸۵. بهار ۱۴۰۰

سرمقاله

مسیرنمای تحولات آینده / فریبرز بیات

 

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

 پرتاب نظام های آموزشی به جلو؛ آثار و  پیامدهای آموزشی و اجتماعی همه گیری جهانی کرونا / گفت ‌و گو: فریبرز بیات

 آموزش زیاد، مشارکت کم؛ آسیب شناسی مشارکت اجتماعی در جامعه آموزش دیده / دکتر مقصود فراست خواه

 آموزش مجازی فرصت یا تهدید؟؛‌ تأثیر فناوری اطلاعات بر نقش های معلم و دانش آ‌موز / مجتبی رحمانی میمند

 مطالعات اجتماعی در آلمان / افشین چمن آرا

 تدریس هیجان انگیز مطالعات اجتماعی؛ نگاهی به آثار و پیامدهای تدریس مجازی / سبا شیرمحمدی، فرزانه بختیاریان


 دانش اجتماعی بومی

 چرخش به سمت جوانان؛ نگاهی به تغییر و تحولات سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی / دکتر شیرین احمدنیا

 وضعیت ایران در گزارش جهانی شادکامی (2013 تا 2020) / ترجمه و تدوین: ابراهیم شیرعلی

 صلاحیت علمی تدریس علوم اجتماعی؛‌ گزارشی از واکنش های محافل علوم اجتماعی کشور، به اقدام سازمان امور استخدامی کشور؛ چه کسانی باید علوم اجتماعی تدریس کنند؟ / مسعود تویسرکانی

 پیچیدگی واقعیت اجتماعی / نعیمه احمدی بغداد آبادی


 دانش نوین اجتماعی

 روش تحلیل مسائل فرهنگی / رحیم زایر کعبه، دکترای جامعه شناسی

 درک چشم انداز جامعه شناختی / نویسنده: نیکی لیساکول، ترجمه: فاطمه عادل خواه

اندیشه تلفیقی در جامعه شناسی معاصر؛ (بررسی آرای تلفیقی گیدنز و هابرماس) / منوچهر ذوالفقاری


 معرفی کتاب

 تاب آوری در برابر بحران های اجتماعی؛ نویسندگان: مریم عابدی جبلی، مهناز احمدی، حسن پیرزاد و فرشته محلوجی / مریم شهرآبادی

عنوان
نویسنده

گفت‌وگو: فریبرز بیات
دکتر مقصود فراست‌خواه
دکتر شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران
مجتبی رحمانی میمند، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
سبا شیرمحمدی، کارشناس ارشد پژوهش های علوم اجتماعی- دبیر علوم اجتماعی؛ فرزانه بختیاریان، دبیر علوم اجتماعی
رحیم زایر کعبه، دکترای جامعه شناسی
ترجمه و تدوین: ابراهیم شیرعلی، پژوهشگر مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی
نویسنده: نیکی لیساکول؛ ترجمه: فاطمه عادل خواه، دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان یزد
صفحه ۱ از ۲ ۲