عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره‌ ۳. آذر ۹۱

یادداشت سردبیر: تجربه‌های درس آموز
محمد عطاران
علمی: تجربه‌های جهانی در آموزش
محمد عطاران
علمی: آیا هوشمند شده‌اید؟!
شیبا ملک
علمی: درسی که آموخته شد
نیره شاه ه‌محمدی
تجربه: ترمودینامیک
سوسن حاجی مبینی
تجربه: نوبت را به دانش‌آموزان بدهیم
هیوا علیزاده
آموزش: تخته هوشمند خود را گردگیری کنید
علیرضا منسوب بصیری
گفت و گو: ما هنوز ابتدای راهیم!
زینب گلزاری
گزارش: پروژه مدرسه آینده
علیرضا منسوب بصیری
گزارش: مدرسه هوشمند در سیستان و بلوچستان
بهناز پورمحمد
معرفی کتاب: چگونه محتوای الکترونیکی تهیه کنیم
فرشته سعیدی
معرفی  وب‌نوشت: کارگاه حساب
سارا صالحی
معرفی بازی: بازی «آلگودو»
نرگس لیاقی مطلق
طنز: تست‌های چهارگزینه‌ای ویژه خانه و مدرسه امروز و فردا
رویا صدر
تجربه: معلم، فناوری، تخته سیاه
ترجمه شیبا ملک
سؤال از شما: پرسش و پاسخ رایانه‌ای
مجید محسنی
رایانگاری: طراحی جلد سی‌دی
مطهره معینی