نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره‌ ۲. آبان ۹۱

یادداشت سردبیر:پرورش تفکر کودکان؛ درخشان‌ترین هدف برنامه درسی ملی
دکتر عادل یغما
آموزش، حرفه معلمی: تفکر در فرایند آموزش
دکتر محمود تلخابی، ریحانه بهشتی
آموزش، حرفه معلمی: رتقای بینش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در...
دکتر محمدرضا کرمی‌پور
آموزش، حرفه معلمی: کاربست‌های یک راهبرد آموزشی
محمدرضا امینی
فناوری آموزشی، اطلاعات و ارتباطات: نیاز جامعه دانایی‌محور- مدرسه هوشمند
دکتر مجتبی رضایی‌راد- فرشته فرشیدی
فناوری آموزشی، اطلاعات و ارتباطات: یادگیری سیار رویکردی نوین در آموزش
راضیه برزگر- دکتر داریوش نوروزی
برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: مدل‌های رویکردی
دکتر فرخ‌لقا رئیس‌دانا
برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: مفهوم‌شناسی تعریف برنامه درسی
غلامرضا یادگارزاده
برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: نکته‌ها
مدیریت یادگیری و کلاس درس: فراخوانی برای مدیران آموزشی
حاجی‌رضا یادگارزاده
مدیریت یادگیری و کلاس درس: آشنایی با سیستم‌های مدیریت یادگیری نرم افزارها
سوسن بالغی‌زاده
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی: سنجش تکوینی فرایند است نه آزمون
احمد شریفان
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی: بایسته‌های ارزشیابی توصیفی
محمد نیکویی
ما و خوانندگان: از ایده تا عمل
دکتر لیلا سلیقه‌دار
معرفی کتاب: رهیافتی منسجم به پرورش تفکر خلاق و ...
زهرا آرامون
تفسیر و تصویر: اکرم یزدانی خداشهری
گام‌های امیدبخش: بی‌ریخت! صبح‌به‌خیر خورشیدخانم
مینا سلیمی
گام‌های امیدبخش: فشارسنج لوله‌ای U شکل
فاطمه شهزادی
گام‌های امیدبخش: تخم‌مرغ سحرآمیز
محمدمهدی سلطان‌بیگی
مهر آموزشی: منصوره ابوالفتحی
چاشنی- سرگرمی آموزشی: معلم خلاق
بهزاد خلیلی دیزآبادی
چاشنی- سرگرمی آموزشی: بازی‌های آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق دوزبانه
طوبی دلارامی ثانی
چاشنی- سرگرمی آموزشی: قدرت اعداد
مجتبی احمدی