عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه دوم
شماره‌ ۶۸. زمستان ۸۹

سرمقاله
نظریه‌ى هفت فاجعه

پرویز شهریاری
نکاتى درباره‌ى حل معادله‌ى درجه دوم
احمد قندهارى
چند مسئله‌ى پیکارجو
هوشنگ شرقى
رابطه‌هاى هم‌ارزى ـ کلاس‌هاى هم‌ارزى
حمیدرضا امیرى
تاریخچه‌ى مجلات ریاضى ایران
غلامرضا یاسى‌پور
رویکرد هندسى ـ رویکرد جبرى در آموزش هندسه ( 13)
محمد هاشم رستمى
تابع توانى
میرشهرام صدر
آشنایى با بسته‌ی نرم‌افزارى مَتمِتیکا
دکتر محمدعلى فریبرزى عراقى
ماتریس مجاورت گراف‌هاى ساده
حمیدرضا امیرى
اعداد اول
غلامرضا یاسى‌پور
ریاضیات و تصمیم‌گیرى
شهریار شهریارى
رابطه‌ى بین مجذور اعداد و مجذور مقلوب آن‌ها
هادى خانى
سرى هندسى مثلثاتى!
احسان یارمحمدى
اثبات یک فرمول کاربردى در دیفرانسیل
فرزاد حمزه‌پور،  محمد قناعت
مسائل براى حل

عنوان
نویسنده

سردبیر
پرویز شهریاری
غلامرضا یاسى‌پور
میرشهرام صدر
دکتر محمدعلى فریبرزى عراقى
صفحه ۱ از ۲