عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت سردبیر

یک نگرانی پساکرونایی! / مهدی واحدی
 

مبانی فناوری آموزشی

نسبت آموزش و فناوری؛ رابطه آموزش فناوری و فناوری آموزشی / امیر مرادی

سیستم‌های یادگیری تطبیقی؛ نگاهی به موج دوم یادگیری دیجیتال / سوسن بالغی‌زاده
 

کاربرد فناوری آموزشی

ناگفته‌هایی درباره آموزش مجازی / سپیده تشکری

یادگیری تلفیقی؛ رویکرد آینده تعلیم و تربیت / مریم فلاحی
 

پرونده ویژه

یادگیری سیار

تعریف یادگیری سیار / صلاح اسمعیلی گوجار

ضرورت یادگیری سیار / محسن کردلو

بار شناختی ابزارهای سیار / محمد هاشمی

مزایای یادگیری سیار / محسن کردلو

راهکارهای یادگیری سیار / اسکندر علیجانی علیجانوند

ابزارهای یادگیری سیار / سمیه مهتدی

موانع یادگیری سیار / امیر مرادی

یادگیری بدون مرز؛ گفت‌و‌گو با دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبایی / سمیه مهتدی
 

طراحی و تولید منابع یادگیری

مواجهه با تعارض و طراحی آموزشی / هدیه سپاسی

چرا دانش آموز باید به کلاس من توجه کند؟؛ پرسش‌های اساسی در بازی‌وار سازی آموزشی / رقیه سلیقه دار
 

تربیت فناورانه

مدرسه کرونایی با تجربه انگلیسی / پدیده پروینی

خوابی گنگ یا رؤیایی شیرین؟؛ در باب چیستی تربیت رسانه‌ای / حسین غفاری


پژوهش و ارزشیابی آموزشی

• آزمون‌های عملکردی موقعیت محور / مصطفی سهرابلو

ارزشیابی واقعی در فضای مجازی / زهرا ابراهیمی

عنوان
نویسنده

دکتر مهدی واحدی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، امیر مرادی
دکترای تکنولوژی آموزشی ، سوسن بالغی‌زاده
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، سپیده تشکری
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی ، مریم فلاحی
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی ، صلاح اسمعیلی گوجار
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، محسن کردلو
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، محمد هاشمی
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، محسن کردلو
آموزگار ابتدایی شهرستان ملارد ، اسکندر علیجانی علیجانوند
صفحه ۱ از ۲