عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
• بردارهای زندگی / حسین نامی ساعی
 

ریاضیات و مدرسه
داستان های ریاضی؛ استدلال های مشاهده ای / داود معصومی مهوار
 

ریاضیات و مسئله
گُلی که سیم های برق موازی زدند! / فاطمه معین الدینی، جلال سرحدی، حسین کریمی
یک مسئله، چند راه حل؛ گوی های نابرابر در کفه های برابر / جعفر اسدی گرمارودی
لذت محاسبه / لیلا جلیلی
 

ریاضیات و کاربرد
بیایید کمی فکر کنیم؛ برای یک اثر ماندگار چقدر باید کار کنیم؟ / خسرو داودی
ایرانی نیستی اگر این پیام را به ده نفر نفرستی! / قاسم حسین قنبری
رایانش ابری پاسخ در ابرهاست! / ژما جواهری پور
هرکه شیبش بیش، پولش بیشتر / زهرا باقری
 

ریاضیات و تاریخ
ریاضی دانان معاصر ایران، پرویز شهریاری؛ شهریارِ آموزش ریاضی ایران / دکتر رضا حیدری قزلجه
ریاضی دانان / احمد حافظ پور
 

ریاضیات و منطق
پینوکیو در دهکده عجایب / مقداد قاری، شراره تقی دستجردی
 

ریاضیات و بازی
سرگرمی های عددی؛ صد و سی و دو روز مبهم در 365 روز! / عباس قلعه پور اقدم
 

گفت و گو
فرصتی برای ابراز وجود؛ گفت و گو با دو دانش آموزی که مثلث نگار ساختند / محمد حسین دیزجی
 

ریاضیات و سرگرمی
زیرزمین عددهای اول / خسرو داودی
سرگرمی های عددی / عباس قلعه پور اقدم

 


عنوان
نویسنده

حسین نامی ساعی
داود معصومی مهوار
حسین کریمی ، جلال سرحدی ، فاطمه معین‌الدینی
استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران ، دکتر رضا حیدری قزلجه
احمد حافظ‌پور
شراره تقی دستجردی ، مقداد قاری
صفحه ۱ از ۲