نمایش شماره

رشد آموزش زیست‌شناسی
شماره ۱۱۵. پاییز ۹۹

یادداشت سردبیر 
• تبدیل و تغییر / محمد کرام الدینی

بازتاب
• ما و شما

تجربه‌های آموزشی
• آموزش در حضور کووید – ۱۹ / سیدعلی آل محمد

در کلاس درس
• آزمایش هایی ساده برای کلاس درس شما / ابراهیم قرنجیک

تجربه‌های آموزشی
• تولید و اجرای آزمون های الکترونیک هوشمند و تعاملی زیست شناسی / مصطفی سهرابلو
• آموزش فعالیت های عملی آزمایشگاهی / مریم غلامی

آموزش علوم تجربی
• موزه ها و بازدیدهای مجازی / فریده نعمت اللهی

مرزهای نو
• بالا رفتن از نردبان پیچیدگی / ترجمه و اقتباس:‌ محمد کرام الدینی

تنوع زیستی
• گذری بر طبیعت / راحله درزی

کند و کاو
• نوسازی زبان زیست شناسی؛ نگاهی تاریخی به سیر نوواژگان وارده در کتاب های علمی و درسی زیست شناسی/ عرفان خسروی

یادداشت
• انگیزش آگاهی پس از مرگ / محمدرضا خوشبین خوش نظر

در کلاس درس
• پاسخ هایی تحلیلی به پرسش های المپیاد زیست شناسی / امیرحسین زارع مهزبیه

کوتاه و خواندنی
• جانداری که نیاز به اکسیژن ندارد / ترجمه: مهسا حیدری

عنوان
نویسنده

محمد کرام الدینی
سید علی آل محمد
ابراهیم قرنجیک، معلم زیست شناسی و علوم دوره متوسطه گمیشان، استان گلستان
مصطفی سهرابلو، معلم علوم تجربی و متوسطه پیرتاج شهرستان بیجار، استان کردستان
مریم غلامی، کارشناس آزمایشگاه باشگاه دانش پژوهان جوان
فریده نعمت اللهی
ترجمه و اقتباس: محمد کرام الدینی
راحله درزی، دانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی، دانشگاه تهران
عرفان خسروی، دبیر زیست‌شناسی تهران
صفحه ۱ از ۲ ۲