نمایش شماره

رشد مدیریت مدرسه
شماره ۱۲۴. بهار ۹۹

یادداشت سردبیر
• کروناز / حیدر تورانی
 

مدیریت در جهان امروز
• مدیر، هادی شبکه دانایی / دکتر علی خلخالی
 

گفت‌و‌گو
• جهش یافته ی جهش ساز، گفت وگو با دکتر مریم دلاور درباره تبعات و چالش های کرونا و آمادگی مدارس در مواجهه با بحران / ایلدار محمدزاده صدیق
 

مبانی مدیریت
• رهبری تحولی در مدرسه / دکتر حیدر تورانی
 

علمی کاربردی
• چاره اندیشی پس از طوفان، مروری بر چگونگی مدیرت بحران کرونا در فرایند یادگیری / دکتر مرتضی مجدفر
• نقش من چیست؟؛ خروج از چالش های پساکرونایی در آموزش و پرورش / جلال انوری
 

گفت‌وگو
• کلاس‌های خالی معلم‌های شبانه روزی / دکتر زهرا اربابیان
 

نکته‌های مدیریتی
• مدرسه خودپرداز، چالش های پیش روی مدرسه و آینده آموزش با نگاه به دوران پساکرونا / فریبا مؤیدنیا
 

نکته های مدیریتی
• یکپارچه مدیر / علی اصغر صفری فرد
 

یک نکته از این معنی
• تفسیر این دو حرف، تأملی روان شناختی و مدیریتی بر بیت معروفی از حافظ / ابراهیم اصلانی
 

گفت‌وگو
• معلم، هم سایه مدیر، گفت وگو با محمود شیخیان درباره مدرسه، مدیریت و تعامل با معلمان / علیرضا منسوب بصیری
 

طنز
• من فضایل المدیران / مجید درخشانی
 

گزارش
• مدرسه های توان بخش، گزارشی از کارگاه آموزش تربیت مدرس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه / نورمحمد خادمی فرد
• رادیو مدرسه / حسین نقوی شاهکویی
• گل بی خار کجاست / زهرا کمشی کمر
 

خاطره
• خاطره های فرضی / سیدرضا میرقاسمی
 

پژوهش
• زنگ تفریح شاد / فرانک امیدیان، فریبا دانشفرد
 

علمی کاربردی
• تعالی سازمانی به زبان مدرسه، مطالعه موردی درباره مدل های تعالی سازمانی / فاطمه قایمی


کتابخانه / شهلا فهیمی

عنوان
نویسنده

دکتر حیدر تورانی
منوچهر نوری
اعظم ملایی‌نژاد، شهره حسین‌پور، دکترای مدیریت آموزشی
دکتر حیدر تورانی
علی خلخالی، دانشیار مدیریت آموزشی
دکتر مرتضی مجدفر، عضو هیئت تحریریه فصلنامه رشد مدیریت مدرسه
احمد کریمی، مدیر آموزگار دبستان عشایری شهید الیاسی، سردشت دزفول
صفحه ۱ از ۳

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید