عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
• تاریخ ریاضی در جاده بی‌پایان / سپیده چمن‌آرا

ریاضیات و مدرسه
• آفتاب‌پرست‌های هم‌نهشت/ هوشمند حسن‌نیا
• چگونه درست بنویسیم؟/ داود معصومی مهوار
• چگونه درست محاسبه کنیم؟ / داود معصومی مهوار
• بساز، بِبَر کلاس/ هوشمند حسن‌نیا، ایرج نوروزی

ریاضیات و مسئله
• مرثیه‌ای برای یک رویا/ حسام سبحانی طهرانی، محمد طبیعی
• یک مسئله، چند راه‌حل/ جعفر اسدی گرمارودی

گفت‌وگو
• آمار و اعتماد/ هوشمند حسن‌نیا

ریاضیات و تاریخ
• خیام / حسام سبحانی‌طهرانی، هوشنگ شرقی

ریاضیات و کاربرد
• نوبت استراحت، نوبت بازی/جعفر اسدی گرمارودی
• بهترین استخر/ قاسم حسین‌قنبری

ریاضیات و محیط زیست
• آب قله‌های برفی/ نغمه حاجی‌صادقی، نازنین حسن‌نیا

ریاضیات و بازی
• بازی‌های اندرویدی: چراغ افروز/ کیمیا هاشمی
• بازی با اعداد/ زهره پندی
• مسابقه بردارها/ زهره پندی

گزارش
• برهان و بچه‌های کلاس ریاضی/ بهزاد اسلامی
آخرین سخن / سپیده چمن‌آرا

تجربه‌های ریاضی شما
• لذت کشف رابطه‌ها/ پریا پرسا و امیرعلی ابویسانی

ریاضیات و سرگرمی
• دادگاه پروتاگوراس/  شراره تقی دستجردی
گره شش و طبل و شش در زمینه مثلثی/ محدثه کشاورز اصلانی
• جعبه پنج پهلو/ پری حاجی‌خانی
• پازلی فکر کنید / مینا راستی
• گره را باز کن / سپیده چمن‌آرا

معرفی کتاب
• فرهنگ ریاضی مدرسه/ جعفر ربّانی