نمایش شماره

رشد آموزش مشاور مدرسه
شماره ۵۴. زمستان ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتر حسین سلیمی بجستانی، دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
یونس فاتحی، کارشناس ارشد روانشناسی، مشاور تحصیلی مدرسه ؛ پریسا شاه‌کرمی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مشاور تحصیلی مدرسه ؛ مهرافروز فاتحی، کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
به انتخاب دکتر حسین داودی
مرکز ملی پیشگیری از جرم کانادا ؛ برگردان: مرضیه دیرباز، دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه کاشان
دکتر آدیس کراسکیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
صفحه ۱ از ۲

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید