عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد نوآموز
شماره ۱. مهر ۹۸

دوست من سلام: از هر تغییری نمی‌‌ترسم / افسانه موسوی گرمارودی

این ماه، این روزها: مهر ماه

شعر: چای / ناصر کشاورز

قصه: قصه‌ گنج / سرور کتبی

ایران ما: مازندران / مهناز عسگری

شعر
• گل / مریم اسلامی
• نذری / زهرا توقع همدانی

یک کشف ساده: راز موهای سیخ سیخی / صادق جلالی‌فر

جناب نارنجی / علی اکبر زین العابدین

طبیعت قشنگ: زباله‌ کمتر، محیط تمیزتر / فرناز سلطانی

یک، دو، حالا بدو: آشیانه / مهشید محمدی

قصه‌ ریزه
• امضا / عزت‌ اله الوندی
• سنگین ‌تر / طاهره ایبد
• سایه / طاهره ایبد

کاردستی: جنگلی برای وسیله‌ها / فاطمه رادپور

حرف‌ های خوب

• سوال خرس کوچولو / کلر ژوبرت
• پروانه / دن وسترن

من می ‌توانم: چرا من ندیدم؟ / سپیده خلیلی

نوبت شما
• همه جا نقاشی / رویا صادقی
• داستان ناتمام... / کبری بابایی

نمایشنامه: صدای اژدها / محمدرضا شمس

سرگرمی
• بگرد و پیدا کن / سام سلماسی
• جدول / زهرا اسلامی
• بازی ریاضی / علی حیدری
• بازی ریاضی /  سام سلماسی
• فکر کن و بگو / مجید عمیق
• بگرد و پیدا کن / سام سلماسی

یک اختراع ساده: قچ و قچ و قیچی / محمدهادی نیکخواه آزاد