عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۱. مهر ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتر محمد عطاران
دکتر محمد عطاران ؛ تنظیم کننده: بهناز پورمحمد
مترجم: محمدامین اسپروز
گفت‌وگو: محمدحسین دیزجی
عضو هیئت علمی دانشکده و علوم تربیتی و روانشناسی ، دکتر نرگس سجادیه
سیده فاطمه شبیری
سیده فاطمه شبیری؛ تنظیم: سجاد محقق ، گفت‌و‌گو: دکتر محمد عطاران
عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده و مدرسه ، دکتر عبدالعظیم کریمی
صفحه ۱ از ۲