عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش هنر
شماره ۵۴. بهار ۹۸

سرمقاله: بهاری شدن و بهاری زیستن/ سردبیر
هنر در استان: هنر در کویر، گفت‌وگو با دبیران هنر استان یزد (قسمت دوم)/ هیئت تحریریه رشد آموزش هنر
گزارش: دیدار با جلیل رسولی به شرط عدم مصاحبه/ رشد آموزش هنر
مقاله: آشنایی دانش‌آموزان با شیوه‌های ارائه عکس به جشنواره رشد/ ابراهیم سیسان
مقاله: آیینه خانه مفخم بجنورد و تأثیر تحصیل معماری در فرنگ/ سعیده تلألا
گزارش: تجربه دبیر هنر؛ تولید نقش کاشی/ مارال یغماییان
هنر در آیینه پژوهش: تدریس درس اختیاری هنر: اقدام پژوهی/ رقیه السادات وزیری، سمیه رحیمی
مقاله: خیابان چهارباغ اصفهان، ساختار و ویژگی‌ ها/ شبنم گلزار
معلمان هنرمند: با معرفی محمد قربانعلی
معرفی نرم‌افزار: خلاقیت هنری دانش‌آموزان با تابلوی نقاشی الکترونیکی/ مصطفی سهرابلو
معرفی کتاب: دمی دور از زمان با تمرین خط تحریر
مقاله عکاسی: عکاسی در سفر (۲)/ مهسا قبایی
گزارش: گزارش جشنواره هنرهای نمایشی در مدارس متوسطه اول شهر محمدیه/ محمدجواد آیتی غفاری
هنر در مدرسه: دبیران هنر بخوانند، درس هنر کانون مشارکت در مدرسه/ محمدعلی اشرفی
معرفی کتاب: راوی و تصویر هنرمندانه
خوشنویسی در کلاس: نگارش دوسطری‌های زیبا و پرمعنا/ کاوه تیموری
میزگرد: داشته‌های هنری سرمایه‌های بی‌زوال؛ گفت‌وگو با دبیران هنر استان قزوین/ رشد آموزش هنر
مقاله: اتاق کودک و ویژگی‌های آن/ تکتم احمری
گزارش: چهل‌ سالگی هنر انقلاب
یک تجربه: خط افق در پرسپکتیو/ سعیده آقائیَ

عنوان
نویسنده

هیئت تحریریه رشد آموزش هنر
‌ دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، سعیده تلألا
دبیر هنر متوسطه اول و دوم شهر یزد ، دبیر هنر دوره متوسطه اول و دوم شهر یزد ؛ سمیه رحیمی ، رقیه السادات وزیری بزرگ
کردستان ، دبیر هنر متوسطه اول پیرتاج ، مصطفی سهرابلو
مهسا قبایی
صفحه ۱ از ۲