نمایش شماره

رشد معلم
شماره ۸. اردیبهشت ۹۸

عنوان
نویسنده

بهارک طالب لو
محمدرضا حشمتی
نرگس سجادیه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مترجم: نیره شاه محمدی، عضو هیئت علمی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
محمد نیرو، دکترای برنامه ریزی درسی
حسین عاملی، کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
نجمه احمدآبادی آرانی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
محمدرضا حشمتی
نصرالله دادار
صفحه ۱ از ۳

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید