نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره‌ ۵. بهمن ۸۸

یادداشت سردبیر: بیست و دوم بهمن «عبرتگاه تاریخ»
دکتر محمدرضا سنگری     ص 2
برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و مدیریت کلاس درس: ارتباط برنامه‌ریزی آموزشی و درسی با تکنولوژی آموزشی
سارا ایزدپناه  ص 10
برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و مدیریت کلاس درس: عصر دیجیتال و برنامه‌های درسی مهارت محور
نرگس عصارزادگان   ص 14
برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و مدیریت کلاس درس: تناسب برنامه‌های درسی تلفیقی با دانش‌آموز راهنمایی تحصیلی
سولماز نورآبادی   ص 44
فناوری آموزشی اطلاعات و ارتباطات: پویایی یادگیری مجازی و ویژگی‌های آن
دکتر محمدرضا افضل‌نیا   ص 6
فناوری آموزشی اطلاعات و ارتباطات: ICT و برنامه‌ریزی برای آموزش مهارت‌های زندگی
اکبر قاسم‌زاده   ص 20
فناوری آموزشی اطلاعات و ارتباطات: ملاحظات اخلاقی در محیط های یادگیری الکترونیکی
سید عباس رضوی   ص 30
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی:  توصیف نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
احمد شریفان   ص 18
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی:  کاهش اضطراب از درس ریاضی
سوسن بالغی‌زاده      ص 24
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی: بلندخوانی صورت مسئله در آزمون ریاضی
دکتر فرخ‌لقا رئیس‌دانا     ص 38
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی: ویگوتسکی و منطقه‌ی جانبی رشد
دکتر منیژه مشیری تفرشی   ص 40
پژوهش و نوآوری‌های آموزشی: شناخت فشارزاهای روانی در مدرسه و پیوه‌های مقابله‌ی دانش‌آموزان با آن‌ها
رفیده رضوی   ص 46
آموزش حرفه‌ی معلمی:نقش معلم در هدایت آموزش و پرورش انسان‌گرایانه
علی پورعلیرضا توتکله    ص 4
آموزش حرفه‌ی معلمی: زبان کلامی در تربیت
دکتر علی‌اکبر شعاری‌نژاد       ص 28
اطلاع‌رسانی: رونمایی کتاب‌های جدیدالتألیف و نرم‌افزارهای آموزشی
یاسمن محمودی  ص 15
اطلاع‌رسانی: واقعیت‌های فراموش شده‌ای از تربیت و فرهنگ
ائلدار محمدزاده صدیق   ص 34
اطلاع‌رسانی: معرفی کتاب
محسن وزیری ثانی   ص 39
اطلاع‌رسانی: معرفی سایت
مریم پروندی   ص 39
گام‌های امیدبخش: وسیله‌ای برای ایجاد خلأ
فاطمه شهزاری  ص 36
گام‌های امیدبخش: قطب‌نما بسازیم
حسین اکبرزاده مقدم  ص 27
گام‌های امیدبخش: القای الکتریکی و مغناطیسی
محمدمهدی سلطان‌بیگی   ص 48
ما و خوانندگان: آزمایشگاه، بخشی از فرایند یاددهی و یادگیری
مریم هاشمی       ص 37
چاشنی ـ سرگرمی‌های آموزشی: پرس و جو
ح.یاورتبار  ص 27
چاشنی ـ سرگرمی‌ آموزشی: دو قورباغه
زهرا آرامون   ص 33
چاشنی ـ سرگرمی‌های آموزشی: از چپ به راست
مهندس مجتبی احمدی  ص 42