عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
کارگروهی و جور دیگر دیدن/ سپیده چمن‌آرا

ریاضیات و مدرسه
• گره هشت و چهار لنگه و لوزی/ محدثه کشاورز اصلانی، سعید شکوری
• چرخیدن تا ته دنیا/ هوشمند حسن ‌نیا

گفت ‌و گو
• مچ ‌گیری در فضای مجازی/ هوشمند حسن‌ نیا

ریاضیات و مسئله
• مختصات سفر/ دلارام بیدآباد، محمد علیزاده
• بزن، بکش، اثبات کن!/ محدثه کشاورز اصلانی
• یک تخته شکلات چند فنجان است؟/ داود معصومی‌مهوار
• یک مسئله و چند راه‌حل/ جعفر اسدی‌گرمارودی

ریاضیات و بازی
• بازی‌های اندرویدی: هارمونی/ کیمیا هاشمی، علی مرتضوی

ریاضیات و کاربرد
• سلطانیه، آرایش متقارن نقش‌ ها/ نازنین حسن ‌نیا، شادی رضائی
• مثلث ‌های پنهان/ حسین نامی‌ساعی
• چهار امتیاز حسرت ‌آور/ جعفر اسدی گرمارودی

ریاضیات و تاریخ
• چین است و چنین است و چُنان است، این شکل قضیه مُدل چینی آن است/ هوشنگ شرقی، حسام سبحانی‌طهرانی

گفت‌وگو
ریاضیات «هارمونی»/ زهره‌ پندی، هوشمند حسن‌نیا

ریاضیات و سرگرمی
• حساب و کتاب انگشتی/ نازنین حسن نیا، سیدمهدی بشارت
• کاسه هشت و چهار لنگه/ پری حاجی ‌خانی
• ماجراهای پشت پرده (قسمت پنجم): تحت تعقیب/ حسام سبحانی ‌طهرانی، داود معصومی مهوار
• پازلی فکر کنید/ محدثه کشاورز اصلانی
• گشت در صفحه شطرنج/ مترجمان: شراره تقی دستجردی، فاطمه احمدپور
• گرفتاری دوگانه/ سپیده چمن ‌آرا