چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳:۰۷

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۱۳۰. پاییز ۹۷

فراز و فرود اقبال دانش آموزان به ریاضی: یک مسئله در دو نَما!
زهرا گویا
استانداردهای TPACK آموزش معلمان و مدل توسعه
ترجمه: فاطمه حاج عزیزی، زهرا گویا
ارمغان بوشهر
مهدی رجبعلی پور
ماتریس های خود معکوس
جابر مختاری دهقادی
رسم نیمساز یک زاویه بدون گوشه
سید جمال بخشایش، رضا منصوری، مسعود جوانبخش
با برف دانه ها و تک شاخ ها، مارینا راتنر و مریم میرزاخانی، جهان در حال حرکت را کشف کردند!
ایمی ویلکینسون، ترجمه: فاطمه حاج‌عزیزی، زهرا گویا
خلاقیت زهرا، طلوع دوباره امید
کاظم عبداله پور
یادگیری مستمر معلمان
علی رجالی
ریاضی بسیط یا مکتب ریاضی
مصاحبه کننده: بهنام آیتی پور
ماجرای بازرسی
مریم بهاءلو
اشتباهات، مغالطه ها و سفسطه های ریاضی
سید محمد غلامزاده محمودی
از متروی شهری تا مدلسازی ریاضی
اسماعیل جزایری
نگرشی بر کمیت و کیفیت آموزش مستمر معلمان
علی روزدار
فکر کن توی این موقعیت هستی! ببین جواب درسته؟!
محمدمهدی دری
حل چند تمرین از فصل ۴ هندسه پایه دهم به کمک نرم افزار جئوجبرا
مریم مؤمن زاده، فرنیا اشراقی، الهام شیخان، منصوره عباد
تدریس مفهوم کسر و کسرهای مساوی با ابزار آموزشی
رقیه رزمی، مینا شادکام
دو جشنواره و دو همایش در دانشگاه فرهنگیان
مانی رضائی
طراحی و رسم توابع ریاضی و اشکال هندسی به کمک نرم افزار
مصطفی سهرابلو
نامه های رسیده

عنوان
نویسنده

سیدمحمد غلامزاده محمودی
ترجمه: فاطمه حاج عزیزی، زهرا گویا
مهدی رجبعلی پور
جابر مختاری دهقادی
سید جمال بخشایش، رضا منصوری، مسعود جوانبخش
مریم بهاءلو

اظهارنظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید