نمایش شماره

رشد آموزش علوم اجتماعی
شماره ۷۶. بهار ۹۷

سرمقاله

کتاب‌های جامعه‌شناسی و پاسخ به مسائل امروز و فردا/فریبرز بیات

ویژه‌نامه

• اعتبار عیار جامعه‌ شناسی (2)/ میزگردی با حضور آقایان دکتر پارسانیا، دکتر فاضلی، دکتر نقدی و دکتر عیوضی

• قابلیت فهم جامعه‌ شناسی (2)/ مجتبی مقصودی

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

• جامعه‌ شناسی آموزش‌ و‌ پرورش/ رضا جوان

• مطالعات اجتماعی در کشور آذربایجان/ دکتر نیره شاه‌محمدی

• هویت ملی در کتاب‌ های علوم اجتماعی/ شمسی قنبری، دکتر مهدی قدیمی، دکتر ناصر علی رمضانی

• عبور از پیچیدگی/ عطیه اخوت

دانش نوین اجتماعی

• کاربست فاوا در آموزش علوم اجتماعی/ دکتر حسن نجفی

• مقابله با «اخبار جعلی»/ سید‌غلامرضا فلسفی

• در برابر خشونت نمادین/ پرویز صبوری

دانش‌ اجتماعی بومی

• سبک زندگی در گلستان/ محمد احمد‌وند، مهسا شماعی، بهناز معینی‌فرد

• دانش شهروندی: تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم/ الهام شریعتی، محمد غفاری

• هویت ایرانی: تحلیل محتوای درس 14 جامعه‌شناسی (1)/ سیده فریبا اطیابی

• معرفی کتاب: مشارکت اجتماعی و رسانه‌ های جمعی/ دکتر هاجر تحریری نیک‌ صفت

عنوان
نویسنده

سید غلامرضا فلسفی
محمد احمدوند، مهسا شماعی، بهناز معینی فرد
صفحه ۱ از ۲ ۲