یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۳۳

معرفی

رشد آموزش قرآن

 

 

 

آخرین شماره از فصل‌نامه «رشد آموزش قرآن» در تابستان ۱۳۹۴ منتشر شده است.

 

 

از پاییز ۱۳۹۴، فصل‌نامه«رشد آموزش قرآن» با فصل‌نامه «رشد آموزش معارف اسلامی» ادغام شده و در قالب مجله «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی» منتشر می‌شود.