عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

فیلو قورقوری

  فایلهای مرتبط
فیلو قورقوری

فیلو تا صبح خوابش نبرد. هی چرخید و چرخید.  صدای عجیبی از توی شکمش میآمد: قور... قور... یاد قورباغه ی کنار برکه افتاد. صبح زود دوید و رفت پیش دکتر فیلا.

دکتر از فیلو پرسید: «چی شده فیلو؟ نکند باز سرما خوردهای؟»

فیلو با نگرانی گفت: «نه! فکر کنم یک قورباغه را قورت داده ام!»

دکتر فیلا بلندبلند خندید و گفت : «مگر میشود فیلو!؟»

فیلو گفت: «آخر صدایش را از توی شکمم میشنوم.»

دکتر فیلا گوشی را گذاشت روی شکم فیلو و خوب گوش کرد. بعد گفت: «اینکه فقط صدای آب است. بگو ببینم چی خوردهای؟»

فیلو کمی فکر کرد و گفت: «اوّل از برکه آب خوردم. بعد کمی شاخه و برگ خوردم. دوباره آب خوردم. بعد موز خوردم و باز آب خوردم.»

دکتر گوش هایش را تکان تکان داد، خندید و گفت: «فهمیدم. قورباغه  را نخوردهای! فقط بین غذا، زیادی آب خوردهای!»

فیلو گفت: «بیچاره شکمم. برای همین قور قور میکرد. قول میدهم دیگر وسط غذا زیادی آب نخورم.»

۳۴۰
کلیدواژه (keyword): رشد کودک، چی بهتره،فیلو قورقوری،مریم سعیدخواه،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید