عکس رهبر جدید

مراقب مورچه‌ها باشیم!

  فایلهای مرتبط
مراقب مورچه‌ها باشیم!

شادی در حیاط بازی میکرد. مورچهها را توی  باغچه دید.

از مادرش پرسید: «این مورچهها خطرناک نیستند؟ اصلاً چرا به حیاط ما آمدهاند؟»

مادر گفت: «مورچهها خطرناک نیستند. خیلی هم برای محیط اطراف ما فایده دارند.»

مادر مراقب بود که مورچهها را لگد نکند، بعد گفت: «مورچهها زیر زمین لانه میسازند. با لانهسازی آنها هوا وارد خاک میشود. اینطوری درختها و گُلها هم بهتر رشد میکنند.»

شادی پرسید: «چرا مورچهها غذای خود را زیر خاک پنهان میکنند؟»

مادر جواب داد: «مورچهها زمستانها از زیر خاک بیرون نمیآیند. این غذاها را هم برای زمستان جمع میکنند. غذاهای مورچهها  خاک را حاصلخیز میکند.»

شادی کمی فکر کرد و گفت: «پس باید خیلی مراقب باشم تا پا روی مورچههای کوچولو نگذارم!»

مادر گفت: «بله دخترم! مورچهها، حشرات مُرده را هم از روی زمین جمع میکنند و زیر خاک میبرند. اگر آنها نباشند، تمیزکردن سطح خاک خیلی سخت میشود.»

۹۴۷
کلیدواژه (keyword): رشد کودک،زمین ما،محیط زیست،آموزش محیط زیست به کودکان،مراقب مورچه‌ ها باشیم،ندا احمدلو،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید