عکس رهبر جدید

ارزشیابی بر مبنای شایستگی

 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
ارزشیابی بر مبنای شایستگی
نظام ارزشیابی که در آن، تجربه‌های یادگیری هنرجویان با استفاده از شواهد معتبر و روش‌های متفاوت سنجش متناسب با موقعیت‌های یاددهی و یادگیری (آموزش) براساس استانداردهای دنیای کار (شایستگی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به صورت معیارهای عملکردی (نمره‌گذاری) کیفی با عبارت «شایستگی دارد» و یا «هنوز به شایستگی نرسیده است» مشخص می‌شود.

عناصر و اجزا

• تعقل

 ایمان

 علم

 عمل

 اخلاق

 دانش

 مهارت

 نگرش

 


اصول

• بهبود موقعیت حرفه‌ای

• مبنا بودن شایستگی‌های حرفه‌ای

• استفاده از تنوع ابزارها

• رعایت ایمنی، بهداشت و ارگونومی

• تسهیل تحرک‌پذیری دنیای کار و آموزش

• ملاک و معیار مبتنی بر استاندارد شایستگی

• برخورداری از شایستگی‌های فنی و غیرفنی و عمومی

• تهیه استانداردها توسط ذی‌نفعان دنیای کار و آموزش

• کار جمعی و مشارکت‌پذیری دنیای کار

• همزمانی با اعطای گواهی‌نامه صلاحیت حرفه‌ای

• استفاده از تجربیات دنیای واقعی کار

• رعایت اصل عدالت و کرامت انسانی

• دربرگیرنده سه قلمرو «از یادگیری»، «برای یادگیری»، «به عنوان یادگیری»


 

روش‌ها

• مشاهده عملکرد

• آزمون کتبی عملکردی

• آزمون مهارت

• شبیه‌سازها


 

هدف

حصول اطمینان از کسب شایستگی حرفه‌ای در هنرجویان و ارتقا از سطحی به سطح بالاتر در صلاحیت حرفه‌ای


 

چه هست؟

• نوآورانه و خلاقانه و برخوردار از تفکر واگرا

• توجه به جنبه‌های مختلف هوش هنرجویان

• متکی بر استعدادهای هنرجویان

• برخوردار از روش‌های مختلف سنجش

• برخوردار از ابزارهای مختلف سنجش

• اعطای امتیاز عادلانه

• فرایندی و نتیجه‌محور


 

چه نیست؟

• فاقد تفکر واگرا و بعد اجتماعی

• حافظه‌محوری

• متکی بر ضعف‌های هنرجویا

• فاقد روش‌های مختلف سنجش و ارزشیابی

• کاربرد در انتهای فرایند آموزشی

• متکی بر روش‌های کتبی

• نمره‌دهی غیرعادلانه


 

ابزارها ترکیبی از:

• صحیح و غلط

• نمونه کار

• جور کردنی

• تشریحی

• کوتاه‌پاسخ

• چندگزینه‌ای

• مشاهده

• پروژه

• نقشه مفهومی

• مصاحبه

• پرسش شفاهی

• سنجش 360 درجه

• روبریک

• فهرست‌وارسی

• پژوهش موردی

• محک‌زنی

• ارائه

• خودسنجی

• کار گروهی

• ایفای نقش

• برای دسترسی بیشتر به مطالب مرتبط با اینفوگرافی به فصلنامه رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش - ویژه‌نامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 1396 مراجعه شود.

۲۴۰
کلیدواژه: رشد آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش،دانش افزایی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید