عکس رهبر جدید

ده ویژگى مدیران جذاب در عصر جدید

 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  فایلهای مرتبط
ده ویژگى مدیران جذاب در عصر جدید
​مدارس خوب را معلمان و مدیران مدرسه که به بحث ایجاد تغییر در زندگی بچه‌ها اشتیاق نشان می‌دهند، اداره می‌کنند. به هر حال، چالش‌های جهانی در قرن بیست‌ویکم و پیشرفت‌های فناورانه معلمان و مدیران را نسبت به سال‌های قبل تحت فشار بیشتری قرار داده و آن‌ها را به تلاش برای رشد بیشتر دانش‌آموزان ترغیب کرده‌اند. شما چگونه می‌توانید یک مدیر مدرسه موفق باشید و مدیریت مدارس را ارتقا دهید؟ در اینجا به چند ویژگی مورد نیاز یک مدیر موفق در قرن بیست‌ویکم اشاره می‌کنیم.

صداقت

شما بهعنوان یک مدیر نیاز دارید خود و ارزشهایتان را بشناسید. مدرسهای را پیدا کنید که با ارزشهای شما همتراز باشد و سپس، ارزشهای خود و مدرسهتان را برای جامعه الگوسازی کنید. تعهد کنید که همواره با خود و با گروه کاریتان صادق باشید. روشن و شفاف صحبت کنید. ویژگی صداقت و کمال را در معلمان و دانشآموزان مدرسهتان پرورش بدهید. اگر اشتباهی کردید، مسئولیت آن را صادقانه بپذیرید. مشکل را حل کنید و از آن بیاموزید. همواره به وعدههایتان عمل کنید. سعی کنید حرفهای تازه بزنید.

 

اعتماد

به حرفهای معلمان و دانشآموزان خود گوش بدهید. استعدادها و علایق و احساساتشان را درک کنید و بر اساس آنها به آنان مسئولیت دهید. مطمئناً آنان با شناخت بهتر، مسئولیتهایشان را درست انجام خواهند داد.

به آنها احساس قدرت بدهید تا در قبال وظایف و طرحهایشان مسئولیتپذیر باشند. در کنارشان باشید؛ آنها را راهنمایی کنید و به خاطر تلاششان مشوق آنان باشید. همواره آنها را حمایت کنید تا اعتمادبهنفس و خودباوریشان تقویت شود. تنهایشان نگذارید.

 

اجتماعی بودن، همکاری، ارتباط

اطلاعات و دانش خود را با دیگران تقسیم کنید. جستوجوگر باشید و دیگران را درک کنید. با جهان از طریق فضای مجازی در ارتباط باشید. فعالیتهای سازمانهای آموزشی بینالمللی را دنبال کنید. امروزه جهان در حال رشد است و با ارتباطات مجازی میتوان از تجارب دیگران استفاده کرد. با دیگران بهصورت عملی و رودررو همکاری کنید و همواره مطمئن شوید که بهترین تصمیمها را میگیرید.

 

انرژی مثبت

همواره رویکرد فعالانه و مثبت داشته باشید. برای صحبت کردن با دانشآموزان و معلمان و والدین وقت صرف کنید. بکوشید آنها را بشناسید و با روابط خوب و درجه یک به آنها اعتبار و اهمیت بدهید. دقت داشته باشید که تندرستی و سطح انرژیتان را به درستی مدیریت کنید. به خود و سلامت خویش اهمیت بدهید تا بتوانید ابتدا در خود انرژی مثبت به وجود بیاورید و سپس آن را به دیگران منتقل کنید.

 

خودباوری

حتی اگر این اولین نقش مدیریت شماست و احساس دستپاچگی میکنید، باز هم قابل اطمینان و در دسترس باشید. از اینکه اولین بار است اصلاً نترسید و مثل شیر به دل مشکلات بزنید.

همواره جلوی چشم باشید. بپرسید و چیزهایی را که میبینید ارزشگذاری کنید. تدریس مؤثر و شیوههای یادگیری را تمرین کنید. شما بهعنوان یک مدیر باید با موقعیتهای دشوار روبهرو شوید. همیشه آرام و مطمئن باشید تا روحیه و اطمینان خاطر را در محیط مدرسه حفظ کنید. دقت کنید که تمرکزتان همواره معطوف به اهداف راهبردی (استراتژیک) باشد. کلید موفقیت این است که همه را مجاب کنید که کار کنند و حرکت رو
به جلو داشته باشند.

 

تعهد

نشان بدهید که تعهد و فداکاری واقعی، محرک و انگیزه اصلی برای معلمان و دانشآموزان است. دقت داشته باشید که برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت را براساس چشماندازهای راهبردی قرن بیستویکم طراحی کنید. به دستیابی به اهداف توسعه مدارس صددرصد متعهد باشید. خود را با موقعیتهای پیشبینینشدنی سازگار کنید و روی دستیابی به اهداف اصرار بورزید. هیچگاه تسلیم نشوید. رمز موفقیت، تعهد کاری است.

 

آمادگی برای یادگیری، فراموش کردن و دوباره یاد گرفتن

هیچگاه یادگیری را متوقف نکنید! فرصتها و امکانات قرن بیستویکم، زیاد و هیجانانگیزند و شما و مدرسهتان میتوانید با استفاده از آنها بر تواناییهای خود بیفزایید. با آغوش باز آنها را بپذیرید و رشد و پیشرفت فکری را در خود پرورش دهید. اگر چیزهایی را که از آنها میترسید انجام ندهید، هیچگاه یاد نمیگیرید. در گردهماییها و کارگاهها حضور داشته باشید تا از مدیران بزرگ قرن بیستویکم بیاموزید و تجربه کسب کنید. مطمئناً مطالب زیادی برای شما خواهند داشت.

 

کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

توانایی فکر کردن به بیرون از فضای موجود، یک قدرت است. خلاقیت و نوآوری روشهای خوبی برای مدیریت پیچیدگیها و بحرانهای قرن بیستویکم هستند. به دانشآموزان و معلمان توانایی خلاقیت و منعطف بودن بدهید تا مانند کارآفرینان فکر کنند. بر شرکا و منابع جهانی خود بیفزایید تا در جهانی که همواره تغییر میکند، موفق باشید. مدارس را به سازمانهای کارآفرینی تبدیل کنید. فقط به یک جنبه از امور فکر نکنید و تمام جوانب هر کار را در نظر بگیرید. فقط در این صورت میتوانید به ایدههای جدید برسید و کارآفرینی کنید.

 

  خودآموزی

یاد بگیرید که به غرایز خود اعتماد کنید. تحقیقات اخیر نشان میدهند که انسان میتواند بهطور غریزی بسیاری از مشکلات را خیلی خوب حل کند. پس، به ندای درونی خود گوش بدهید؛ چون از فرزانگی میآید و به راحتی مشکلاتتان را حل میکند.

 

توانایی الهام بخشیدن

الهامبخش باشیـد! معلمــان، دانشآمــوزان و والــدین را از گردهماییهایی که درباره فرصتهای شگفتانگیز قرن بیستویکم برگزار میشوند، مطلع سازید. در آنان اشتیاق و خوشبینی به وجود بیاورید تا در برنامهریزی برای اهداف آینده مدرسه همکاری کنند. همواره روی نقش خود تمرکز داشته باشید. برای ایجاد انگیزه در گروه کاری خود، مطالب و گفتههای الهامبخش را بخوانید و برای مربیان و معلمان خود تکرار کنید.

۲۳۲۰
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید