عکس رهبر جدید

سالنامه رشد

سالنامه رشد نشریه‌ای پژوهشی، تحلیلی و آموزشی است که می‌کوشد ضمن تبیین اهداف و جایگاه رسانه‌های آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت، چشم‌انداز آینده دنیای ارتباطات و رسانه‌ها را ترسیم و علایق، نیازها و نگرش‌های آینده‌سازان کشور را به تصویر بکشد.

این نشریه هم‌چنین با ارائه دستاوردها و یافته‌های پژوهشی در زمینه نقد و ارزیابی مجلات رشد، تلاش می‌کند به ارائه الگوها و سرمشق‌های نو در حوزه رسانه‌های آموزشی بپردازد.

در سالنامه رشد با خلاصه‌ای از فعالیت‌های دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در سالی که گذشت نیز آشنا خواهید شد.