دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد فنی و هنری / آرشیو / منابع نوشتاری / بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش فیزیک

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۷۹۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۶۷۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۲۷۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۷۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۴۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۳۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۸۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۰۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۹۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۹۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۲۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۱۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۱۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۸۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۸۶
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۶۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۹۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۴۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۸۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۲۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۳۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۳۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۹۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۷۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۰۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۰۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۶۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۷۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۰۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۶۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۳۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۱۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۹۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۵۰۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۳۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۱۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۳۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۵۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۱۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۱۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۹۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۹۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۸۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۷۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۲۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۹۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۰۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۷۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۱۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۰۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۸۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۷۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۹۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۲۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۶۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۱۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۸۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۸۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۹۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۰۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۳۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۴۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۲۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۹۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۵۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۱۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۰۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۲۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۸۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۹۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۰۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۴۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۳۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۶۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۷۲۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۵,۲۳۱
صفحه ۱ از ۱