جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳:۰۵

پیش‌گفتار

از انتشار نخستین شماره مجله رشد آموزش فیزیک در بهار 1364 تا صدمین شماره آن در پاییز 1391 بیش از 27 سال می‌گذرد. دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان پیش‌گفتار نخستین شماره این مجله نوشته است: «همکاران گرامی؛ معلمانی که افسران خط مقدم جبهه مبارزه با جهال و عقب‌ماندگی هستید، رشد آموزش فیزیک دستی است که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی وزارت آموزش و پرورش به‌سوی شما دراز شده است. این دست را در دست خویش با گرمی بگیرید و بفشارید.»
خوشبختانه مخاطبان این مجله به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. مهم‌ترین مشکل شماره‌های نخست مجله سختی تهیه مطالب کافی مجله بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از شماره‌های اولیه مجله به‌صورت دو شماره در یک مجله منتظر می شد. ولی اکنون با مشارکت فزاینده فرهنگیان، این مشکل برطرف شده است و همواره تعداد زیادی از مقاله‌های علمی و تجربه‌های آموزشی در اختیار داریم.
اکنون با تقدیم مطالب شماره‌های 1 تا 100، امیدواریم نهالی که به همت گروهی از افراد مشتاق و علاقه‌مند کاشته شده است، هرچه بیشتر رشد کند و در آینده با نقد وراهنمایی‌های جامعه آموزش فیزیک ایران و به‌ویژه معلمالن ارجمند فیزیک، بارور شود و بتواند کمبودها و نارسایی‌های خود را برطرف سازد.

مجله رشد آموزش فیزیک

۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۲۱۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۰۱۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۶۸۱
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۱۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۴۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۶۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۰۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۱۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۵۲۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۲۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۵۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۲۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۴۹
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۴
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۹۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۶۵
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۷۲
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۸۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۹۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۵۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۴۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۰۰
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۰۷
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۱۸
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۴۳
۱۰ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۷۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۳۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۰۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۰۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۴۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۶۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۷۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۸۹۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۱۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۵۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۹۵۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۵۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۶۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۹۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۳۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۵۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۸۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۲۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۴۷۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۵۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۳۲
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۸۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۶۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۶۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۵۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۱۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۵۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۱۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۰۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۱۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۱۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۷۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۲۷۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۱۱
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۰۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۰۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۰۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۳۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۲۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۷۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۱۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۱۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۸۰
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۶۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۱۹
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۶۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۵۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۶۸
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۶۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۵۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۶۶
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۹۷
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۸۵
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۱۷۳
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۳۲۴
۹ دی ۱۳۹۱ بازدید: ۴,۸۶۲
صفحه ۱ از ۱