عکس رهبر جدید

نمونه آثار خوشنویسی دانش‌آموزان

 

  

نجمه عبدالهی از تهران

 

   

نجمه عبدالهی

 

محمد جواد کاتب از شیراز