عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/نمایندگان رشد/آلبوم تصویری گردهمایی‌های نمایندگان نشریات رشد/• نشست نمایندگان استان هرمزگان؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۶؛ شرکت افست