عکس رهبر جدید

معرفی

رشد معلم

 

ویژه آموزگاران، دانشجویان معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش

 در ۴۸ صفحه رنگی + ۴ صفحه جلد

 دوره انتشار ماهنامه رشد معلم معادل یک سال تحصیلی (هشت شماره در سال)

 اولین شماره مجله رشد معلم در سال تحصیلی ۶۲-۱۳۶۱ منتشر شده است.

این برنامه براساس اهداف کلی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، اسناد تحول بنیادین و اهداف مجله رشد معلم از جمله: توانمندسازی معلمان در ابعاد مختلف و نقش‌هایی که معلمان در کلاس درس دارند مانند مدیریت، مشاوره، دوستی و تدریس در کلاس درس براساس اسناد بالادستی از بُعد نظری و تجربه‌های زیسته همکاران در بُعد عملی و اجرای فعالیت‌ها در کلاس درس برای استفاده مخاطبان مجله (معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزش و پرورش) تنظیم شده است.
مجله رشد معلم، نشریه‌ای است جهت اطلاع‌رسانی و آموزش غیرمستقیم معلمان در زمینه‌های فعالیت‌های مورد نیاز برای بهسازی فرایند یاددهی ـ یادگیری در محیط مدرسه و کلاس درس. ماه‌نامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌‌رسانی رشد معلم، مجله‌ای است که پژوهش‌ها، مطالعات و تجربه‌های زیسته صاحب‌نظران و معلمان درباره مسائل بنیادی، کاربردی و تحولات آموزش‌وپرورش را برای انجام بهتر فرایند یاددهی ـ یادگیری به معلمان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ارائه می‌دهد.


نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی ۶۵۸۶ - ۱۵۸۷۵ (ماهنامه رشد معلم)

نشانی پست الکترونیکی مجله
moallem@roshdmag.ir