عکس رهبر جدید

معرفی و مأموریت رشد روشن نوآموز

رشد روشن نوآموز

رشد روشن نوآموز

* ویژه دانش‌آموزان نابینای دوم و سوم ابتدایی سراسر کشور   
* ۲۴ صفحه (با احتساب‌ جلد)                                                  
* هشت شماره در سال تحصیلی 

 

انتشار اولین مجله بریل دانش‌آموزی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به نام رشد روشن نوآموز، از مهر ماه ۱۳۹۳ با هدف کلی فراهم کردن مطالب خواندنی برای بچه‌های نابینا آغاز شد.
دقتی که نویسندگان در انشا و جمله‌بندی داشته‌اند و حساسیت و نکته سنجی کارشناسان خط بریل در ویرایش و املای کلمات، این مجلات را ـ به تأیید آموزگارانشان ـ بهترین منبع برای تمرین روخوانی کرده است.

کودکان نابینا نسبت به بچه‌های عادی نیاز بیشتری به آموزش مهارت‌های زندگی دارند؛ مهارت‌هایی چون: برقراری ارتباط با بچه های هم سن و سال، حضور در جمع و آداب آن، حفظ و رعایت حریم شخصی خود و دیگران، درک احساس اطرافیان و...

رشد روشن قصد دارد در کنار اهداف مشترک سایر مجلات رشد (آموزش‌های دینی و اخلاقی و دادن اطلاعات علمی، اجتماعی و زیست محیطی) با قالب‌های متنوع شعر و داستان، گنجینه واژگان کودکان را افزایش دهد؛ در آن‌ها انگیزه و علاقه‌ و عادت به مطالعه ایجاد کند؛ و در نهایت:

دیوار انزوای این گروه از فرزندان عزیزمان را بشکند و آن‌ها را به حضور در جمع و ارتباط بیشتر با جامعه و دنیای اطراف تشویق کند.