عکس رهبر جدید

معرفی

رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه اول

 

 برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه (پایه هفتم، هشتم و نهم)

32 صفحه متن + ۴ صفحه جلد

 تمام رنگی

 هشت شماره در هرسال تحصیلی (مهر تا اردیبهشت) به صورت ماهنامه

انتشار این مجله از سال ۱۳۷۴ آغاز شده است و در واقع مانند کودکی از دل مجله‌ای با همین عنوان که برای دانش‌آموزان دبیرستانی منتشر می‌شد خارج شده است و تا سال ۱۳۹۳، عنوان آن رشد برهان دوره راهنمایی تحصیلی بوده است که به دلیل تغییر در ساختار نظام آموزشی به رشد برهان متوسطه ریاضی دوره متوسطه اول تغییر نام یافت.

در هر دوره تحصیلی، هر شماره رشد برهان دوره متوسطه اول حاوی مطالبی است که در بخش‌های زیر دسته بندی می‌شوند:

 ریاضیات و مدرسه

 ریاضیات و کاربرد

 ریاضیات و مسئله

 ریاضیات و بازی

 ریاضیات و سرگرمی

 ریاضیات و تاریخ

 ریاضیات و هنر

 ریاضیات و محاسبه
استفاده از قالب‌های متنوعی مانند داستان تصویری، باکس، کاریکاتور، اینفوگراف و... علاوه بر مطالبی که شکل مقاله دارند، از دستورات اصلی کار هیئت تحریریه این مجله است تا شوق مطالعه در حالت کلی و یادگیری ریاضی را در حالت خاص در دانش‌آموزان ایجاد کرده و افزایش دهد.


اهداف مجله عبارتند از:

 گسترش فرهنگ ریاضی؛

 افزایش دانش عمومی وتقویت مهارت‌های دانش‌آموزان در راستای برنامه درسی؛

 توسعة تفکر و خلاقیت؛

 توجه به استدلال ریاضی و منطق حاکم بر آن؛

 توجه به الگوها و کمک به توانایی استفاده از آن‌ها

 توجه به محاسبه‌های ریاضی برای توسعة تفکر جبری و توانایی‌های ذهنی دانش‌آموزان؛

 توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی در بستر فرهنگ ریاضی جهانی؛

 توجه به کاربرد ریاضی در زندگی و علوم و فن‌آوری؛

 تقویت باورها و ارزش‌های دینی اخلاقی و علمی.


نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی ۶۵۸۵ - ۱۵۸۷۵ (رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه اول)

نشانی پست الکترونیکی مجله
borhanmotevaseteh1@roshdmag.ir