عکس رهبر جدید
Loading

رشد فناوری آموزشی، شماره ۷، فروردین ۱۴۰۳

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش / دوره سی‌ونهم / فروردین ۱۴۰۳ / شماره پی‌در‌پی ۳۱۹
۳۵,۰۰۰ تومان

پست الکترونیک مجله: fanavari@roshdmag.ir

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱