عکس رهبر جدید
Loading

رشد مدیریت مدرسه؛ شماره ۷، فروردین ۱۴۰۳

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاه‌رسانی برای مدیران آموزشی، معاونان، مشاوران، مربیان مدارس و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش / دوره بیست‌ودوم / فروردین ۱۴۰۳ / شماره پی‌در‌پی ۱۴۶
۳۵,۰۰۰ تومان

ایمیل مجله: modiriat@roshdmag.ir

مشخصات مجله

شرکت افست

۴ رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱