عکس رهبر جدید
Loading

رشد آموزش زبان و ادب فارسی؛ شماره ۱۴۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش / دوره سی و هفتم/ شماره ۱۴۱ / زمستان ۱۴۰۲
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سرمقاله

• چه مردان سبزی/ دکتر محمدرضا سنگری

آموزشی تحلیلی

بازخوانی و تحلیل نمادهای داستان ضحاک/ علی پورامن، وحید رحمانی خلیلی، بهناز حسین‌پور قرابائی

سیمای خاندان پیامبر(ص) در شعر معاصر/معصومه حکیمی‌فر

ویژگی‌های تاریخی و سبکی شعر انقلاب اسلامی/ مرضیه احمدیان

مبحث دستوری فعل؛ کتاب درسی، دانش‌آموز |دکتر حسن آرم کان

سبک‌شناسی در فنون ادبی/ امیرحسین مهدی مقدم، هدیه صادقی

سودابه نیک‌پی: تأملی در بیتی از شاهنامه/ دکتر علی‌اصغر فیروزنیا

طرح یک مشکل و راه‌حل آن/ فاطمه سادات حسینی

دریافت معنای پنهانی بیتی از حافظ با گذر از آرایه‌های ادبی/ اکرم اصغری

تمثیل در سلامان و ابسال جامی/ فروغ عظیم‌زاده

معرفی دیوان طغرای مشهدی/ علی‌اصغر فیروزنیا

کارکرد ضمیر پیوسته «ش» در کتاب‌های زبان فارسی متوسطه دوم/ حبیب‌الله جمشیدی‌نژاد

درنگی بر معنای مصرعی از داستان سیاوش/ حسن حسن‌زاده، محمد‌مصطفی رسالت‌پناهی

در نقد یک وارونه‌گویی/  لیلا آقامجیدی، کامل رمضان

داستان میان پیوندی قاضی بُست بوالحسن بولانی/ ابراهیم فتحیمشخصات مجله

دیجیتال

چهار رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱