عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.
Loading

رشد آموزش زبان‌های خارجی؛ شماره ۱۳۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش / دوره سی و هفتمم/ شماره ۱۳۹ / بهار ۱۴۰۲
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سخن سردبیر  

- هویت معلم/ محمدرضا سهرابی

رشد حرفه‌ای معلم

- جهان نیمی ز بهر شادکامی است؛ دربارۀ معلمان زبان خارجی، هویت و بهزیستی آنها/ مهدیه مفیدی


معلم خلاق

- بهرهوری از امکانات موجود در بهبود فرایند آموزش زبان انگلیسی/ شیما زرگربالای جمع

Innovative Teacher

- The Effect of Visualization, Drawing, and Memorization on EFL StudentsRecall and Retention of English Vocabulary/ Seyed Amir Hossein Sarkeshikian*, Seyed Abdol-Majid Tabatabaee Lotfi, Saeede Hosseini

Research

- An Investigation of the Correlation Between Iranian Teachers' Accountability and Their Job Satisfaction and Burnout/ Ali Taghizadeh, Aramreza Sadeghi Benis*

Digital Learning

- Reflective Practice for English Language Teacher Identity Construction for Technology-Enhanced Instruction/ Fatemeh Nami

- TeachersProfessional Identity Development in and Through Social Media: Benefits and Challenges/ Farzaneh Dehghan

- The Evolving CALL TeachersIdentity/ Fatemeh Asadnia

Teacher's Professional Development

- Teacher Identity, Teacher Learning, and Professional Development: A Symbiotic Relationship/ Babak Dowlati

- Le développement dune identité professionnelle pour favoriser le savoir-être de lenseignant du FLE/ Seyedeh Yasamin Sajjadi, Atefeh Mirzaie

Language Education Park

- Some Brain Breaks for Your Language Classroom/ Mina Vakilinejad

Report Interview Event

- Current Issues in Language, Literature, and Applied Linguistics (CLLA)

Book and Magazine Review

- Social Interaction and English Language Teacher Identity; Authors: John Gray and Tom Morton/ Zahra Shafiee 

مشخصات مجله

دیجیتال

۲ رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱