عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.
Loading

رشد آموزش زبان‌های خارجی؛ شماره ۱۳۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش / دوره سی و هفتمم/ شماره ۱۳۸ / زمستان ۱۴۰۱
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سخن سردبیر 

- عدالت آموزشی درآموزش زبان/ دکتر محمدرضا سهرابی

پژوهش

- نقد و بررسی پیامد‌های حذف درس زبان انگلیسی از آزمون ورودی دانشگاه‌ها/ محمدرضا خداشناس

- تأثیر رویکرد کلاس درس معکوس بر عملکرد دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی/ احمد خان‌احمدی، سحر نصیری

معلم خلاق

- ضرورت‌های مدیریت کلاس در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان خارجی/ فائقه شاه‌حسینی
 
گزارش، مصاحبه، رویداد

- تفاوت‌های فردی و سبک‌های یادگیری در آموزش زبان انگلیسی: چالش‌ها و نکته‌ها؛ مصاحبه با سرکار خانم دکتر افسانه دهناد/ دکتر فاطمه نامی


 

Psychology of Language Learning

- Learner Styles Under Scrutiny and Criticism: Toward a more Strategy-Oriented and Study Reflective Perspective / Farzaneh Dehghan

 

Teacher's Professional Development

- How Might the Exclusion of English Language from the Universities’ Entrance Exam Affect Classroom Instruction? / Fatemeh Nami

Digital Learning

- The Effect of Incorporating Blogs in Teaching Advanced Writing on the Iranian EFL Learners’ Writing Proficiency and Their Attitudes / Maryam Rostami

- Technology and New Learner Type / Fatemeh Asadnia
 
Research

- L'influence des styles d'apprentissage sur la compréhension orale des apprenants du FLE en Iran / Seyedeh Yasamin Sajjadi
 

Book and ,Magazine, Review

- Individual Differences in Language Learning: A Complex Systems Theory Perspective / Zahra Shafiee
 

Language Education Park

- Time for Some Puns and Funs for Your Classroom / Mina Vakilinejad

Report Interview Event

- 6th International Academic Conference on Education, Teaching and Learning

مشخصات مجله

دیجیتال

۲ رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱