عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.
Loading

رشد آموزش زبان‌های خارجی؛ شماره ۱۳۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش / دوره سی و ششم/ شماره ۱۳۶ / بهار ۱۴۰۱ / ۴۸ صفحه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

رشد آموزش زبان‌‌های خارجی

دوره سی و ششم/ شماره ۱۳۶ / بهار ۱۴۰۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش

 

سخن سردبیر

راه‌های نرفته! / محمدرضا سهرابی

معلم خلاق

آموزش به کمک پیکره: رویکردی نوین در عصر دیجیتال / مینا وکیلی‌نژاد

گفت‌وگو

خلاقیت در آموزش زبان: مصاحبه با دکتر امیر زندمقدم / فاطمه نامی

Flipped Language Classrooms / Shafiee, Z

The Effect of Media Type on the Development of Reading Comprehension Ability...  / Bahri, A

Think and Act Outside the Digital Box!  / Asadnia, F.

Teacher Burnout and Emotion Regulation: A Study of Relations / Bazzaz, S. & Nayernia, A.

The Future of Classroom Technology / Dehghan, F.

The 4th Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies 

Promting Learner Engagement.... / Nami, F.

Language Education Park / Azimi, H. & Kobadi Kerman, Z.

Book and Magazine Review / Karrabi, M.

Enseignement facile III: La classe inversée / Naderimagham, S.

Die Erfahrungen aus dem Deutschunterricht / Gharaviesfehani, M.

 

مشخصات مجله

دیجیتال

۲ رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱