عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.
Loading

رشد آموزش زیست‌شناسی؛ شماره ۱۱۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش / دوره سی و پنجم/ شماره ۱۱۸ / پاییز ۱۴۰۰ / ۴۸ صفحه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
رشد آموزش زیست‌شناسی

دوره سی و پنجم/ شماره ۱۱۸ / پاییز ۱۴۰۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی  برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش

سرمقاله

کووید و کوویه/ محمد کرامالدینی

 

بازتاب

حرفهای شما

 

میراث دانشمندان مسلمان

ابوبکر ربیع بناحمد الاخوینی البخاری/ دکتر علی عموشاهی

 

در کلاس درس

اندازهگیری در زیر میکروسکوپ/ شعله عزیزی

 

گفتوگو

سادهترین اندیشه علمی: گفت‌وگو با دکتر عطا کالیراد/ محمد کرامالدینی

 

کندوکاو

تکامل در کتابهای درسی/ محمود معصومی

کمکاری تیروئید/ بتول جلیلی

 

محیط زیست ایران

تنوع زیستی ایران/ مهندس حسن مقیمی

 

در کلاس درس

پاسخهای تحلیلی به پرسشهای المپیاد زیستشناسی/ سینا گلستانی، محمد جواد مقراضی

 

اخبار علمی

چند خبر علمی/ فریده نعمتالهی

 

مرزهای نو

جانداران تراریخت/ محمد کرامالدینی

 

کندوکاو

چرخه فتوسنتزی هچ-اسلاک یا چرخه C4 /دکتر نظام جلیلیان

 

در کلاس درس

• تقسیم سیتوپلاسم در کدام مرحله از چرخه یاختهای انجام میشود/ دکتر ناصر جعفرقلیزاده


مشخصات مجله

دیجیتال

۴ رنگ

امور مشترکین:  ۷۷۶۳۳۲۰۸-۰۲۱ و 88867308-021

 پشتیبانی سایت: ۸۸۴۹۰۱۰۸-۰۲۱