سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۲۸
Loading

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد جوان» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش آموزان دوره اول دوم
۵۵,۰۰۰ تومان

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن امور مشترکین ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

 

 

مشخصات مجله

چهار رنگ

A4

شرکت افست

اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد برهان متوسطه دوم» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (سه شماره در سال تحصیلی)
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد برهان متوسطه دوم» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (سه شماره در سال تحصیلی)