عکس رهبر جدید

Loading

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد جوان» برای سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ (هشت شماره: از مهر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱)

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش آموزان دوره اول دوم
۱۱۴,۰۰۰ تومان

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن امور مشترکین ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

 

 

مشخصات مجله

چهار رنگ

A4

شرکت افست