سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۲۲
Loading

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد نوجوان» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه
۵۵,۰۰۰ تومان

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن امور مشترکین ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

 

 

مشخصات مجله

شرکت افست

A4

چهار رنگ

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد برهان متوسطه اول» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)
اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد برهان متوسطه اول» برای سال تحصیلی ۹۹–۱۳۹۸ (هشت شماره: از مهر ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)