عکس رهبر جدید

Loading

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد آموزش مشاور مدرسه» برای سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ (۴ شماره در سال تحصیلی)

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی
۷۰,۰۰۰ تومان

  تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱

فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵

مشخصات مجله

شرکت افست

A4

چهار رنگ