عکس رهبر جدید

Loading

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد آموزش ابتدایی» برای سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ (هشت شماره: از مهر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱)

ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای آموزگاران،دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته،کارشناسان آموزش و پرورش
۱۱۴,۰۰۰ تومان


* ویژه آموزگاران، دانشجو معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش
* در ۴۸ صفحه رنگی متن + ۴ صفحه جلد
* ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی

 

تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱

فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۳۳۳۱ - ۱۵۸۷۵

مشخصات مجله

شرکت افست

A4

چهار رنگ