عکس رهبر جدید

اخبار - گروه سرمقالات | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

سواد رسانه‌ای و مقاوم‌سازی شهروندان
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۸:۱۰
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
منبع: رشد آموزش علوم اجتماعی
آموزش از طریق حل مسئله
۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰
[ تعداد بازدید : ۱۰۹ ]
منبع: رشد آموزش برهان ریاضی دوره متوسطه دوم
اهداف مجله رشد آموزش فیزیک
۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۸
[ تعداد بازدید : ۸۹ ]
منبع: رشد آموزش فیزیک
رصد هدفمند رویدادهای فرهنگی و هنری
۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۵
[ تعداد بازدید : ۹۷ ]
منبع: رشد آموزش هنر
کودکی با کودک
۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۰
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
منبع: رشد آموزش پیش دبستانی
وضعیت تاریخی «ما» و آموزش تاریخ
۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
منبع: رشد آموزش تاریخ
کتاب یا معلم، مسئله این است
۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۲
[ تعداد بازدید : ۹۱ ]
منبع: رشد آموزش زبان‌های خارجی
آب، آهنگ زندگی
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۱
[ تعداد بازدید : ۱۷۰ ]
منبع: رشد آموزش شیمی
فرق میان ضروری و هدف
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸
[ تعداد بازدید : ۱۴۲ ]
منبع: رشد آموزش معارف اسلامی
آب، آهنگ زندگی
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۰
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
کووید و کوویه
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
[ تعداد بازدید : ۸۷۶ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
از ایده‌ای کوچک در فناوری تا تحولی در آموزش
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۷
[ تعداد بازدید : ۹۳۷ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
پاییز؛ درنگ گاه فهم تحول جهان
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۵
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
جغرافیا در عصر کرونا
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳
[ تعداد بازدید : ۷۷۶ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
صفحه ۱ از ۵