عکس رهبر جدید

اخبار - گروه سرمقالات | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

تقویت ارتباط در دوران تضعیف ارتباط
۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۰۹
[ تعداد بازدید : ۱۴ ]
منبع: رشد آموزش زیست‌شناسی؛ شماره ۱۲۰
فرهنگ مدرسه را دریابیم
۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۰۱
[ تعداد بازدید : ۱۱۰ ]
منبع: رشد مدیریت مدرسه؛ شماره ۱. مهر ۱۴۰۱
تحول اندیشمندانه
۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۰۱
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
منبع: رشد معلم؛ شماره ۱. مهر ۱۴۰۱
باز آمد بوی ماه مهر
۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۰۱
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
منبع: رشد آموزش ابتدایی؛ شماره ۱. مهر ۱۴۰۱
امروز و فردا
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۲
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
منبع: رشد مدرسه فردا؛ شماره ۱. مهر ۱۴۰۱
مشاورانی برای تمام فصل‌ها
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۶
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
منبع: رشد آموزش مشاور مدرسه؛ شماره ۶۳
مهر پرچالش
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۵
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
منبع: رشد فناوری آموزشی؛ شماره ۱. مهر ۱۴۰۱
تأملی بر فرصت‌های کارآفرینی در علم جغرافیا
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۸
[ تعداد بازدید : ۷۳ ]
منبع: رشد آموزش جغرافیا؛ شماره ۱۳۲
ورود به دامنه فرهنگ
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]
منبع: رشد آموزش هنر؛ شماره ۶۱
آموزش علوم اجتماعی در تعلیق
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۵
[ تعداد بازدید : ۶۲ ]
منبع: رشد آموزش علوم اجتماعی؛ شماره ۸۸
تأملاتی در نسبت «برنامه‌ریزی درسی» و «آموزش علوم انسانی» در آموزش‌وپرورش
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۱
[ تعداد بازدید : ۹۴ ]
منبع: رشد آموزش تاریخ؛ شماره ۸۰
چشم‌انداز برنامه‌های درسی در برنامه درسی و اصول ناظر بر آن
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۹:۴۶
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]
منبع: رشد آموزش فیزیک؛ شماره ۱۳۲
حال وخیم ریاضی در سال فخیم علوم پایه
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۳
[ تعداد بازدید : ۱۱۸ ]
منبع: رشد آموزش ریاضی؛ شماره ۱۴۰
کدام بهار
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۴
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
منبع: رشد آموزش زبان و ادب فارسی؛ شماره ۱۳۵
به سوی جهان آینه‌ای
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
منبع: رشد فناوری آموزشی؛ شماره ۸
صفحه ۱ از ۶