اخبار - اخبار عمومی سامان‌بخشی | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

سرپرست گروه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی غیرمکتوب رشد منصوب شد
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۳
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی طی ابلاغی سرپرست گروه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی غیرمکتوب رشد را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
بخش خصوصی یاور منابع آموزشی
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: با ناشران مقابله نداریم، بلکه مواجهه خواهیم داشت و در این مواجهه به استاندارها توجه جدی خواهیم کرد. با بخش خصوصی، نه به صورت ایجابی مطلق و نه سلبی مطلق، برخورد نخواهیم کرد.
[ تعداد بازدید : ۳۸۵ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
انتصاب رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۹
محمدابراهیم محمدی طی حکمی رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب و مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۲۸۵ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی