عکس رهبر جدید
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۸:۱۶
جوّ انگیزشی در کلاس ورزش
مقاله‌ای از رشد تربیت‌بدنی

خلق جوّ انگیزشی مناسب توسط معلم می‌تواند بر ادراک، انگیزش و رفتار دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد. فصل‌نامه رشد آموزش تربیت‌بدنی در مقاله‌ای به بررسی پیامدهای جو انگیزشی تبحرمحور و عملکردمحور در کلاس‌های تربیت‌بدنی پرداخته است. آزاده درویشی میرشکارلو، آرزو مهدی‌زاده و دکتر مالک‌احمدی نویسندگان این مقاله‌اند.
در تعریف جو  انگیزشی ادراک شده می‌خوانیم: «جو انگیزشی یکی از عوامل محیطی- اجتماعی است و به‌عنوان میزان تأکید بر عوامل برد و باخت در مکان‌های آموزشی گروهی تعریف می‌شود. ساختار جو انگیزشی از «تئوری دستیابی به هدف» نشئت می‌گیرد. جو انگیزشی خلق شده به‌وسیله معلمان ورزش، یک سازه هدفی- موقعیتی است که به واسطه آن، موفقیت و شکست در محیط اجتماعی مورد داوری قرار می‌گیرد. در مجموع دو نوع جو انگیزشی وجود دارد: جو انگیزشی برجسته، تکلیف یا تبحرمحور و جو عملکرد یا خودمحور.»
نویسندگان مقاله در تعریف این دو نوع جو انگیزشی آورده‌اند: «جو تبحرمحور می‌تواند شامل تکالیف چندجانبه، رهبری دموکراتیک، تشخیص به‌منظور تلاش و بهبود، گروه‌بندی براساس ترکیبی از توانایی‌ها، ارزیابی انفرادی و زمان کافی برای یادگیری هر فرد باشد. در مقابل، جو عملکردمحور شامل تکالیف رقابتی، رهبری استبدادی، تشخیص به‌منظور هنجاریابی توانایی، تمیز در گروه‌بندی براساس توانایی، ارزیابی، هنجاری و زمان مساوی یادگیری مهارت‌ها برای تمامی افراد است. در اکثر محیط‌های تربیت‌بدنی می‌توان هر دو نوع رفتارهای ذکر شده را مشاهده کرد.»
در جمع‌بندی مقاله چنین می‌خوانیم: «در کل به‌نظر می‌رسد، جو انگیزشی با تأثیر بر متغیرهای مهم شناختی، خلق و احساس و رفتار، یک متغیر انگیزشی مهم در کلاس‌های تربیت‌بدنی مدارس است. باتوجه به پیامدهای مثبت جو انگیزشی تبحرمحور، معلمان ورزش می‌توانند از ساختارهای TARGET به‌عنوان چارچوبی برای خلق تبحر‌محور در کلاس‌های تربیت‌بدنی استفاده کنند. برای مثال آنان می‌توانند: چند روش و یا ایستگاه برای یادگیری مهارت‌های حرکتی ارائه کنند، از دانش‌آموزان بخواهند نقش خود را در کلاس تعیین کنند؛ دانش‌آموزان را به‌خاطر دست‌یابی به اهداف شخصی تشویق کنند، از شیوه یادگیری از طریق همکاری و کمک گروه به یکدیگر استفاده کنند، براساس پیشرفت در اجرای مهارت خود دانش‌آموز به او نمره بدهند؛ به هر دانش‌آموز برای ماهر شدن در اجرای مهارت زمان کافی اختصاص دهند.»
متن کامل این مقاله در فصل‌نامه رشد آموزش تربیت‌بدنی، شماره 50، بهار 1393 منتشر شده است.

تعداد بازدید : ۱,۹۸۶
کد خبر : ۱,۵۵۵
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000
نظر خود را وارد کنید