عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

 

1000

 

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید:

1. پیش از خرید، راهنمای خرید فایل PDF در پایین همین صفحه را مطالعه فرمایید. 

2. پس از پایان مراحل خرید، فایل PDF مجله در صفحه‌ پروفایل شما در بخش «فهرست سفارش‌ها (فروشگاه فایل)» برای شما فعال می‌شود.

 

پشتیبانی سایت: ۸۸490108-۰۲۱  (پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ـ ساعت 9 تا 12)

 

 

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازدید: ۷۲

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۲۳۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۰ شهریور ۱۴۰۲ بازدید: ۲۶۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۳۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۸ آذر ۱۴۰۱ بازدید: ۳۰۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۹ مهر ۱۴۰۱ بازدید: ۶۳۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۵۷۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۳ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۳۰۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۲۸۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای هنرآموزان، معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۳۳۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای هنرآموزان، معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۳ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۷۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۴ دی ۱۴۰۱ بازدید: ۵۷۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲ اَمرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۴۹۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۰ خرداد ۱۴۰۳ بازدید: ۶۸

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۸ بهمن ۱۴۰۲ بازدید: ۱۹۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۲۴۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۳۱۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازدید: ۳۷۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ بازدید: ۷۶۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۴ آبان ۱۴۰۱ بازدید: ۴۷۳

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۰ تیر ۱۴۰۱ بازدید: ۶۳۴

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ بازدید: ۵۷۴

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۳ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۵۶۴

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۳ تیر ۱۴۰۳ بازدید: ۲۱

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازدید: ۵۹

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۷ بهمن ۱۴۰۲ بازدید: ۱۶۲

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۲۹۰

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۹۶

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ بازدید: ۳۴۰

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۴ دی ۱۴۰۱ بازدید: ۳۹۰

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۶۲۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۸۷۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۰ بهمن ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۵۴۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۳ تیر ۱۴۰۳ بازدید: ۲۶

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۲۸ بهمن ۱۴۰۲ بازدید: ۱۸۱

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۲۳ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۳۳۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۴۱۶

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۱۵ اسفند ۱۴۰۱ بازدید: ۸۰۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۲۴ آبان ۱۴۰۱ بازدید: ۶۰۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ بازدید: ۶۹۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۲۷ دی ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۷۲۳

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازدید: ۵۸

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۸ فروردین ۱۴۰۳ بازدید: ۱۱۴

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۷ آبان ۱۴۰۲ بازدید: ۲۰۳

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۴ مهر ۱۴۰۲ بازدید: ۲۲۰

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ بازدید: ۲۷۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۳ بهمن ۱۴۰۱ بازدید: ۳۳۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۱ اَمرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۶۷۶

[اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۲۹ فروردین ۱۴۰۱ بازدید: ۵۴۳

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۱۰ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۱,۵۷۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
۴ دی ۱۴۰۲ بازدید: ۱۸۸

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۴ دی ۱۴۰۲ بازدید: ۱۹۱

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ بازدید: ۷۹۵

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۲۴ آبان ۱۴۰۱ بازدید: ۵۲۲

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۶ خرداد ۱۴۰۱ بازدید: ۸۵۷

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
۱۴ آذر ۱۴۰۰ بازدید: ۲,۱۱۹

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم [اطلاعات بیشتر]


قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌‌های رشد

 

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

• برای خرید فایل PDF مجلات تخصصی، ابتدا از بخش فروش فایل PDF مجلات، گروه «مجلات تخصصی علوم انسانی» یا گروه «مجلات تخصصی علوم پایه و فنی» را انتخاب کنید.

سپس از لیست مجلات، بر روی جلد مجله مورد نظرتان کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• در صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود بر روی «افزودن به سبد خرید» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• سبد خرید شما از عدد صفر به یک تغییر می‌کند.

• در ادامه بر روی «نهایی کردن خرید» یا «تسویه حساب» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد


راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• صفحه‌ای باز می‌شود که از شما «شماره موبایل» معتبر می‌خواهد.

• شماره خود را وارد کنید و بر روی گزینه «ورود» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

• کد تأییدی برای شما پیامک می‌شود.

آن کد را در بخش مورد نظر وارد کنید و بر روی «ارسال» کلیک کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

 

• در صورتی که قبلاً در سایت ثبت نام نکرده باشید، در این مرحله باید در سایت ثبت نام کنید.

• در صورتی که قبلاً ثبت نام کرده‌اید، صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود حاوی اطلاعات «سبد خرید» می‌باشد.

• در صورتی که سفارش مورد تأیید شما می‌باشد بر روی «ثبت سفارش» کلیک کنید و وارد «صفحه پرداخت» و سپس «عملیات بانکی» بشوید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

پس از پایان «عملیات بانکی» صفحه زیر برای شما نمایش داده می‌شود.

در این صفحه از طریق گزینه «بخش اعضای سایت دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» وارد پروفایل خود بشوید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

 

  بخش «فهرست سفارش‌ها (فروشگاه فایل)» را انتخاب کنید.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

سپس روی گزینه «پرداخت» کلیک کنید تا از موجودی حساب شما در پروفایل کسر شود و فایل PDF برایتان فعال بشود.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

 

فایل PDF خریداری شده در بخش «فهرست فایل‌ها (فروشگاه فایل)» قابل مشاهده و دریافت است.

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

راهنمای خرید فایل PDF فصلنامه‌های تخصصی رشد

 

موفق باشید!