سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۲

 

تذکر مهم:


مجلات دانش‌آموزی رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش‌آموز، رشد نوجوان و رشد جوان از طریق سایت به فروش نمی‌رسند.

برای تهیه این مجلات درخواست خود را فقط به مدرسه اعلام بفرمایید.

 

انتشار مجلات دانش‌آموزی رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول به صورت ماهنامه (هشت شماره در سال تحصیلی) و رشد برهان ریاضی دوره متوسطه دوم به صورت فصلنامه (سه شماره در سال تحصیلی) می‌باشد.

 

امور مشترکین مجلات رشد

 

اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش زیست شناسی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش شیمی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش فیزیک» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش ریاضی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش هنر» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش تربیت بدنی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش تاریخ» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش جغرافیا» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، مدرسان و دانشجویان
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش مدیریت مدرسه» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مدیران، معاونان، مشاوران و مربیان مدارس
۲۲,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد تکنولوژی آموزشی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (هشت شماره در سال تحصیلی)
ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، دبیران، کارشناسان تکنولوژی آموزشی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
۴۵,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد مدرسه فردا» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (هشت شماره در سال تحصیلی)
ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
۴۵,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد معلم» برای  سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (هشت شماره در سال تحصیلی)
ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزش و پرورش
۴۵,۰۰۰ تومان
اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد آموزش ابتدایی» برای سال تحصیلی ۹۸–۱۳۹۷ (هشت شماره در سال تحصیلی)
ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای آموزگاران دبستان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزشی
۴۵,۰۰۰ تومان