نمایش شماره

سرمقاله

آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در شرایط شیوع کووید ۱۹ / احمدرضا دوراندیش
 
آموزش
یادگیری مؤثر در مدرسه مجازی / مهناز کارکن، پردیس پیرایش، بتول حجتی
 
کارآفرینی
تأملی بر تربیت روحیه کارآفرینی در مدرسه / عظیم محبی
 
مقاله
فناوری بذر مصنوعی / هلال نعمت فرح زادی
هویت حرفه ای هنرجویان رشته گروه مواد و فراوری / ندی دیده ور
رازهای طراحی / مرضیه بختیاری
 
خبر
اجرای طرح سمپاد مهارتی / حمید رحمانی
 
دانش افزایی
چگونه می توان محتوای کتاب شیمی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش را برای هنرجویان جذاب تر کرد؟ / مهلا جنگجو
 
پژوهش 
آموزش فنی و حرفه ای در آلمان / محبوبه محمدعلی
 
معرفی سایت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و آموزش های فنی و حرفه ای؛ rc.majlis.ir / معصومه حقیقت پژوه مطلق
 
معرفی کتاب
فناوری در قرآن؛ مؤلفان: رضا جلیلی، مرتضی قلعه نویی، رضا مقیسه / معصومه حقیقت پژوه مطلق
 
سخنی با مخاطبان
 

عنوان
نویسنده

مهناز کارکن، هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) ؛ پردیس پیرایش، هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه، دکترای کامپیوتر (مازندران) ؛ بتول حجتی، هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه، کارشناسی ارشد کامپیوتر (گلستان)
عظیم محبی، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی
هلال نعمت فرح زادی، دکترای زیست شناسی سلولی تکوینی علوم گیاهی
ندی دیده‌ور، دانشجوی دکترا، رشته مطالعات برنامه درسی
مرضیه بختیاری، هنرآموز رشته نقاشی، کارشناسی ارشد نقاشی
دکتر حمید رحمانی
مهلا جنگجو، دبیر شیمی شهرستان درگز، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی
معصومه حقیقت پژوه مطلق، کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی
معصومه حقیقت‌پژوه مطلق، کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی
صفحه ۱ از ۲ ۲